4 av 10 virksomheter i Møre og Romsdal gjennomfører bærekraftstiltak

4 av 10 virksomheter i Møre og Romsdal gjennomfører bærekraftstiltak

Drøyt 4 av 10 små og mellomstore bedrifter i Møre og Romsdal sier at de har bærekraftstiltak. 18 prosent måler, og 10 prosent rapporterer på bærekraft. Dette er tall som ligger noe lavere enn gjennomsnittet på landsbasis. 

Fravær av bærekraftstiltak handler i hovedsak om at virksomhetene er tilfredse med status på bærekraftsområdet eller at de ikke ser behovet for å iverksette nye tiltak, snarere enn at de opplever at de ikke har forutsetninger eller mulighet.  

- Samtidig opplever vi i dialog med kundene at de er opptatt av det grønne skiftet og at de jobber aktivt med sosiale forhold og virksomhetsstyring. Dette er viktige aspekter ved bærekraft som mange ikke regner som en del av bærekraftsbegrepet, sier Erik Langlo-Johansen, Partner i BDO Ålesund. 

Hele 92 prosent av virksomhetene som har gjennomført, gjennomfører eller skal gjennomføre bærekraftstiltak oppgir det å ta sitt samfunnsansvar som motivasjon for tiltakene. 

 

Dyktige på digitalisering 

72 prosent av virksomhetene i Møre og Romsdal gjennomfører digitaliseringstiltak, og 14 prosent gjennomfører tiltak som det rapporteres på. Dette er hakket bedre enn landssnittet, hvor 70 prosent gjennomfører og 13 prosent rapporter.  

5 av 10 virksomheter i Møre og Romsdal oppgir «konkurransefortrinn» som en motivasjon bak digitaliseringstiltakene. 

 

Om SMB-barometeret 

På vegne av BDO har Norstat/Varde Hartmark gjennomført en undersøkelse blant 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) fra hele landet. SMB defineres her som virksomheter med opp til 500 millioner i omsetning. Virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. Undersøkelsen ble gjennomført i november- desember 2021.  

39 av SMBene som har deltatt i undersøkelsen er lokalisert i Møre og Romsdal. Se hele barometeret fra Møre og Romsdal her.