Aktivitet med kvalitet: BDO og NFF Trøndelag styrker samarbeidet

Aktivitet med kvalitet: BDO og NFF Trøndelag styrker samarbeidet

BDO støtter og samarbeider tett med idrett, kultur og organisasjonsliv over hele landet. I Trøndelag har BDO vært hovedsamarbeidspartner for NFF siden 2014. Det vil de fortsette med.

Arve Garberg, tjenesteleder revisjon MidtNord og Jan-Roar Saltvik, daglig leder NFF Trøndelag til venstre.

 

Tidligere i februar forlenget BDO i Trondheim og NFF Trøndelag formelt en ny samarbeidsavtale.

 

Utvikling av både spillere, ledere og klubber

Seriene og sluttspillene for både gutter og jenter i alderen 13-19 år i Trøndelag går under navnene BDO-serien og BDO-sluttspill. I Klubb BDO og Team BDO har spillere fått utvikle seg, og i «Fremtidens ledere» har BDOs rådgivere delt sine erfaringer i dedikerte lederkurs. Årets avtale vil også inkludere klubbene.

- Nå tar vi samarbeidet til et nytt nivå, sier Jan-Roar Saltvik, daglig leder i NFF Trøndelag.

BDO blir lokal hovedsamarbeidspartner i satsningen kalt NFF Kvalitetsklubb.

 

Aktivitet med kvalitet

En kvalitetsklubb skal utvikle tydelige verdier, øke kompetansen og etablere ryddige strukturer. 

- De neste årene vil våre Kvalitetsklubber få en sterkere nærhet til den kompetansen som BDO besitter og det vil bidra til å styrke klubbene både innenfor ledelse, økonomi og anlegg, forteller han.

 

God helse er bærekraftig

FNs bærekraftsmål nr. 3 er målet om god helse og livskvalitet for alle. BDO styrker stadig sin kompetanse og kunnskap om bærekraftig utvikling, og bidrag og bistand til topp- og breddeidretten er derfor helt i tråd med denne satsningen. 

- Vi vet at bærekraftig utvikling setter premissene for fremtidens samfunns- og næringsliv, og et samarbeid med NFF Trøndelag er helt i tråd med vårt ønske om å være en støttespiller som bidrar til trygge og gode valg for norsk idrett, sier Arve Garberg, tjenesteleder revisjon i BDO Midt-Nord. 

 

Lagspillere

Den nye avtalen strekker seg til 2024.

- BDO og NFF Trøndelag har jobbet tett sammen i mange år og vi ser frem mot nye år med godt samspill - til det beste for trøndersk fotball, avslutter lederen i NFF Trøndelag.