BDO godkjent som sikringsmyndighet av Kystverket

BDO godkjent som sikringsmyndighet av Kystverket

Tidligere denne måneden godkjente Kystverket BDO AS som sikringsvirksomhet (Recognized Security Organization – RSO). BDO kan nå utføre sårbarhetsvurderinger og utferdige sikringsplaner i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner. 

 

 

Forskriften med tilhørende ISPS-koder lister en rekke krav til kontroll og kompetanse hos RSOene, herunder sakkunnskap, sikkerhetskompetanse– og klareringer, prosedyrer og rutiner. Alle krav er bestått av BDO.

- Vi er glade for å få godkjennelsen fra Kystverket og ser frem til å øke vår virksomhet innen maritim sikring ytterligere, sier Dagfinn Buset, Partner i BDO.

17 av BDOs fageksperter innen risiko – og beredskap vil i ulik utstrekning inngå i arbeidet som RSO.  Kystverket skriver i godkjennelsen at etter en «helhetsvurdering av selskapet og personellporteføljens kvalifikasjoner og kompetanse, synes det å foreligge et vesentlig ressursmessig potensiale i å kunne utarbeide sikringsrisikoanalyser».

- Vårt team innen sikring av havneanlegg og havner er fremragende, med allsidig og dokumentert kompetanse innen risikovurderinger, sikkerhetsstyringer og øvrig beredskapsarbeid, sier Buset.

- Vi er glade for å kunne bidra med vår kunnskap til en svært viktig del av norsk infrastruktur og næringsliv.