BDO plukket 161,5 kilo søppel

BDO plukket 161,5 kilo søppel

BDO tok en sjau og plukket hele 161,5 kilo søppel i Vika, Sandvika og Lillestrøm i forbindelse med Strandryddeuka nå i september. 

– BDO har økt fokuset på bærekraft betraktelig de siste årene og vi tenker bærekraft i alt vi gjør. Ansattes adferd er en viktig del av det, og en slik dag er nettopp viktig for å bevisstgjøre rundt at alle kan gjøre litt og at det til sammen utgjør mye, sier Roger Telle-Hansen, leder for Stor-Oslo. 

Til sammen var det 60 ansatte som møtte opp og de plukket i snitt 3,23 kilo søppel hver. 
 
Før søppelplukkingen holdt «Hold Norge Rent» foredrag og der fremkom det at det blir kastet 2 tonn med søppel i Oslos gater hver eneste dag. 

– Det gir et bilde på at alle og enhver må ta mer ansvar for fellesskapet. Med kun noen timer innsats utgjorde vi i BDO en forskjell denne dagen. Vi fikk ikke dekket så stort område som vi ønsket, fordi det var mye mer søppel å plukke enn vi trodde, sier Julie Rønne, som sto bak organiseringen av Søppelryddedagen fro BDO. 


Julie Rønne legger til at hun er imponert over at ansatte bruker fritiden sin på dette, men at hun tror det gir godt tilbake. 

–  En slik aktivitet bygger kultur, både fordi man knytter bånd med kollegaer på fritiden og fordi man blir stolt av å jobbe i en bedrift som tar samfunnsansvar på alvor og faktisk gjør noe konkret, sier hun. 

BDO satt som mål å være klimanøytral innen 2028.