BDOere mottok Revisorforeningens foreleserpris

BDOere mottok Revisorforeningens foreleserpris

Under åpningen av Revisorforeningens fagdager 21. november ble foreleserprisen for fjorårets fagdager delt ut. Vinnere ble BDO Advokaters Ingjer Ofstad og Trine Lorentzen for foredraget «Generasjonsskifte, ny arvelov og fremtidsfullmakter». 

- Vi er svært glade for denne prisen, og spesielt gledelig er det at den er basert på tilbakemeldingene fra deltakerne, sier Ofstad.

Fagdagene hadde etter sigende over 900 deltakere i år, en rekordstor påmelding.

-  Temaet arv og generasjonsskifte vi har jobbet mye med de siste årene og det var spesielt aktuelt i 2021 på grunn av stortingsvalget og spekulasjoner rundt gjeninnføring av arveavgift med ny regjering, sier Lorentzen.

- Nå ble det ingen gjeninnføring av arveavgiften i fjor, men kundene våre lurer fortsatt på hvilke endringer som kan komme og om arveavgift vil være et av temaene som behandles i skatteutvalget sin utredning som kommer 16. desember.

Hun forteller at BDO bistår en rekke kunder som er bedriftseiere med å rigge seg for fremtidige generasjonsskifter og at det flere regelsett som spiller inn. 

- I tillegg til de skatterettslige og selskapsrettslige vurderingene anbefaler vi også å vurdere behov for regulering i fremtidsfullmakt og testament, avslutter prisvinnerne.

 

Mottakerne av foreleserprisen 2021, Ofstad og Lorentzen, her sammen med vinner av artikkelprisen, Erik Mamelund (Foto: Alf Asklund/ Revisorforeningen).