Få bedre kontroll over dine digitale verdier

Få bedre kontroll over dine digitale verdier

Dersom du har minet, kjøpt eller solgt virtuell valuta er det viktig å ha kontroll på skattereglene. Skatteetaten sier at nordmenns kryptoverdier har steget mye i verdi det siste året. Samtidig er det store mangler i etterlevelse av skattereglene.  

Det faktiske tallet på norske kryptoinvestorer er fremdeles ukjent. Skatteetaten har identifisert mellom 60.000 og 70.000 nordmenn, men sitter på anslag som tilsier at det reelle tallet ligger rundt 300.000. Ca. 14.000 personer har rapportert inn at de eier kryptovaluta. 

I BDO i Kristiansand leder direktør Torbjørn Rypestøl et team av revisorer som har spesialisert seg på å bistå virksomheter som driver med utvinning og handel i kryptovaluta. Slike oppdrag fører med seg en del nye utfordringer og krever både skreddersøm og kompetanse. Nå har Torbjørn, sammen med kollegaene Christoffer Myhre og Rebekka Nilsen, bygget opp et eget dedikert kryptoteam som kan bistå virksomheter som er involvert i handel med digitale verdier som kryptovaluta. 

-  Det er bare å følge med i finanspressen. Ukentlig får vi artikler som omhandler kryptovaluta. Så toget har forlatt perrongen, og det stopper ikke med det første. Det er stor aktivitet, samtidig som det er et komplisert å etterfølge regelverket. Derfor har vi bygget opp et revisorteam i Kristiansand som bistår kunder med innrapportering og skattemessig rådgivning, sier Torbjørn Rypestøl. 

Med seg i teamet har han Christoffer Myhre som er svært opptatt av og engasjert i kryptovaluta. 

-  Jeg er involvert i revidering av både selskaper som utvinner og investerer i kryptovaluta, samt bistand for privatpersoner. For oss er det viktig å ha god innsikt i risikoklassifisering og skatteregler for å kunne gi kundene relevante og verdifulle råd. Dette innebærer også råd om riktig innrapportering og sikker oppbevaring av kryptovalutaen, sier Christoffer Myhre. 

 

Innskjerpa krav om innrapportering  

Skatteetaten er tydelig på at alle inntekter fra virtuell valuta er skattepliktige. Virtuell valuta som kryptovaluta, digitale tokens og andre digitale verdier anses skattemessig som formuesobjekt (eiendeler). Inntekt fra formuesobjekt regnes som kapitalinntekt og skattlegges med 22 prosent. 

-  Skatteetaten kommer til å skjerpe inn kontrollen, og vi vil kunne bistå kunder med verktøy som Skatteetaten selv bruker. Dette hjelper oss med beregninger og vi holder styr på inngangsverdier, utgangsverdier, kurser og beregningsmetoder. Verktøyet er spesielt tilpasset det norske skattesystemet, og tilbyr også API-tilkobling mot mange av de største og mest populære kryptobørsene, sier Torbjørn Rypestøl. 

Det finnes fallgruver for virksomheter og privatpersoner som handler med kryptovaluta: 

  • Det er viktig å ha kontroll på alle transaksjoner i form av dokumentasjon 
  • En må sørge for å innrapportere alle handler 
  • Kryptovaluta er volatilt, og en må gjøre seg kjent med risikoen dette innebærer 

Kryptoteamet i Kristiansand har erfart at mange kunder sliter med å komme i mål med skattemeldinger og regnskap knyttet til kryptovaluta, og har i det siste merket stor pågang fra kunder som trenger hjelp. 

-  Vi jobber direkte mot kunder, og i tillegg samarbeider vi tett med andre revisjonsteam i BDO. Så dersom du trenger hjelp i håndtering av handel med virtuelle valuta, er det bare å ta kontakt med oss, sier Christoffer Myhre. 

Les mer om hvordan BDO gir deg råd om kryptovaluta og blockchain. 

 

Fakta om kryptovaluta 

Kryptovaluta er digital valuta som fungerer uavhengig av en tredjeperson, herunder banker/sentrale myndigheter etc. Det er pr i dag (07.11.2022) 21 671 forskjellige kryptovalutaer og 522 plattformer ifølge Coinmarketcap.com. Total markedsverdi på alle kryptovalutaer er ca 1 000 000 000 000 dollar (1 trillion dollar). 

 

Kryptovalutaer: 

  • Bitcoin BTC: Den første og største kryptovalutaen basert på markedsverdi. Utgjør i underkant av 40% av total markedsverdi.  
  • Ethereum ETH: Den nest største kryptovalutaen basert på markedsverdi. Utgjør i underkant av 20% av total markedsverdi. 
  • «Stablecoins»: Kryptovalutaer som «speiler» dollarkursen og er underbygget av forskjellige aktivaer. Eksempler på stablecoins er Tether/USDT, USD Coin/USDC, Binance USD/BUSD, Dai/DAI etc. Disse eksemplene utgjør i underkant av 15% av total markedsverdi. 

 

 Begreper: 

Blokkjede: transaksjonene innenfor kryptovaluta foregår i blokker og en blokkjede er en stor database som alle brukere kan se. Kan sammenlignes med en hovedbok innenfor regnskap. For eksempel kan man se alle transaksjonene gjort på Ethereum blokkjeden på Etherscan.io. 

Coin: er en kryptovaluta som har sin egen blokkjede. 

Token: er en kryptovaluta som bygger på en annen kryptovaluta sin blokkjede. 

Proof of work / PoW: “minere” lager nye blokker ved å løse algoritmiske oppgaver. Transaksjonene bekreftes når en ny blokk legges til blokkjeden og minere får belønning for å utføre oppgavene. Energi- og tidkrevende prosess. Brukes blant annet av Bitcoin. 

Proof of stake / PoS: her gjøres valideringen av transaksjonene ved «staking» av coins/tokens. Det vil si at man låser opp coins/tokens og mottar «staking rewards» basert på hvor mange coins/tokens som er låst og hvilken kryptovaluta som er staket. Kan sammenlignes med å motta renteinntekt på bankinnskudd. Ethereum gikk nylig fra PoW til PoS som er en vesentlig mindre energikrevende algoritme.  

Initial Coin Offering / ICO: er en metode for å finansiere nye produkter og tjenester relatert til kryptovaluta. 

Smart kontrakt: er en avtale som går autonomt og automatisk. Altså en avtale mellom to eller flere hvor betingelse er definert, blir gjennomført uten behov for en tredjeperson. 

Wallet: kryptolommebok er en samling av offentlige og private nøkler (hemmelige koder) som gir tilgang til kryptovalutaen som er på walleten. Kan sammenlignes med en nettbank. 

Plattform: markedsplass hvor man kan kjøpe og selge kryptovaluta. Kan sammenlignes med for eksempel Nordnet hvor man kan kjøpe og selge aksjer. Store og kanskje mest kjente plattformene er Binance, Coinbase, Kraken etc. Dersom plattformen skulle gå konkurs vil coins/tokens man har stående der gå tapt - «Not your keys, not your coins».