Fremtidens CFO i eiendomsbransjen må være digital og datadrevet

Fremtidens CFO i eiendomsbransjen må være digital og datadrevet

Økonomidirektører og økonomer blir ikke helten i bedriften før de har kontroll på data. Uten kontroll på data risikerer du å ta beslutninger basert på utdatert informasjon, samtidig som konkurrentene løper fra deg. 

Tidligere i år publiserte BDO et SMB-barometer som viser at eiendomsbransjen er blant de minst digitaliserte bransjene i landet. 

– Vi er overrasket over dette lave tallet da eiendomsaktører ofte har tilgang til mange ulike informasjonskilder og har store muligheter til å gjøre gode valg for eiendommene dersom de forstår verdien av disse dataene, sier Sigmund Olav Lie, som er partner innen revisjon og leder for bransjesatsningen på eiendom i BDO. 

Ved å sikre seg rettighetene til data, digitalisere sine systemer, prosesser og løsninger kan virksomheten øke sin verdiskapning. 

– Når de fleste eiendomsvirksomheter ikke har en CDO eller operativ CIO bør fremtidens CFO se disse mulighetene og påta seg dette ansvaret, mener Lie.

 

Du må digitalisere for å få gode rapporter og innsikt

Stadig flere prosesser blir digitalisert og virksomhetene blir mer automatisert. Virksomhetene får flere IT-systemer, men fortsatt er mange rapporterings- og analyseprosesser manuelle. Driften følges opp av regneark som stadig blir mer omfattende og komplekse og oppdateres manuelt. Da kan feil lett oppstå. 

- Rapporteringen kan oppfattes som automatisk av mottakerne av disse regnearkene, når sannheten ofte er at dette er en svært manuell og tungvint prosess. Vi opplever at mange virksomheter har skaffet seg innsiktløsninger og at den digitale reisen har startet hos veldig mange, men med ulik grad av modning, sier Henning Torgersen, leder for business analytics i BDO. 

Kjennskapen til innsiktsløsninger har blitt langt sterkere de siste årene og stadig flere skaffer seg løsninger for innsikt og rapportering gjennom f.eks. deres ERP- eller CRM-leverandører.

Andre har også skaffet til veie moderne plattformer, som Azure e.l., slik at den operasjonelle og finansielle innsikten er digitalisert og automatisert. 

– Dette gjør det mulig for alle som trenger innsikt å få de rapportene og analysene de trenger i sin arbeidshverdag. Men jeg er usikker på i hvor stor grad eiendomsbransjen bruker denne muligheten, sier Torgersen.

 

Fremtidens CFO- hva blir viktig å fokusere på?


Er du CFO eller har en ledende stilling innen en økonomifunksjon, bør du ta ansvar for selskapets digitale modenhet og veien mot å bli digitalt drevet. Ikke la dette ansvaret henge eller plasser det hos noen andre. 

 

Som CFO i dag bør du: 

  1. Sikre at automatiserte prosesser og rask tilgang på nye data hjelper dere til å ta datadrevne beslutninger
  2. Ta eierskap til anskaffelse, konfigurering og implementering av digitale- og analyseløsninger, slik at de blir satt opp for å dekke de behovene CFO, ledelse og organisasjonen behøver for å ta faktabaserte og gode beslutninger.
  3. Med teknologien på plass, sørg for at virksomheten er organisert slik at dere klarer å kapitalisere på innsikten, og at det skaper bedre på forretningsmessige og strategiske prosesser. 

Oppsummert handler dette om å bygge det digitale økosystemet på en slik måte at det støtter virksomhetens langsiktige drift. For å sikre fremtidig konkurransekraft må dere henge med på utviklingen i markedet – konkurrentene gjør det. 

– Fremtidens vinnere er de som greier å samle inn, utnytte og kapitalisere på data, mener Sigmund Olav Lie. – Eiendomsbransjen er foreløpig ikke de som er lengst fremme på digitalisering, men vi tror stadig flere i denne bransjen vil se verdien av å være datadrevet, avslutter Lie. 

 

Fremtidens CFO er tema for siste modul av bransjekurset i eiendomsfinans og -økonomi, som BDO står for hos Senter for eiendomsfag. 

Vil du vite mer om fremtidens CFO? Les mer og meld deg på her.