Internasjonale bedrifter trenger internasjonale partnere

Internasjonale bedrifter trenger internasjonale partnere

–  Det var helt avgjørende for oss å velge en partner som kan levere økonomi- og regnskapstjenester på tvers av land. Der skiller BDO seg fra konkurrentene, sier Knut Røsjorde, CFO i FSN Capital.  

– At vår økonomipartner kan tilby en felles plattform på tvers av land, og ikke minst være til stede i alle landene var avgjørende for oss. Vi forholder oss kun til ett kontaktpunkt i BDO, som koordinerer mellom alle landene vi har virksomhet i, det er utrolig smidig, sier Røsjorde.  

FSN Capital Partners er ledende private equity-selskap i Nord-Europa, og fungerer som investeringsrådgiver for FSN Capital Funds, med kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Det er i hovedsak selskapene i disse landene BDO bistår FSN med. Nå som samarbeidet er godt etablert, ser FSN på rådgiverne i BDO som en forlengelse av sitt Finance-team.  

– Det var bare BDO som overbeviste oss om at de kunne få til den samarbeidsformen vi trengte, og som hadde en digital plattform som fungerer på tvers av landene, sier Røsjorde. 

 

Daglig kontakt  

BDO leverer regnskap, lønn, håndtering av reiseregninger, rapportering, konsolidering og årsregnskap. I tillegg bistår BDO blant annet ved utplassering av ansatte på tvers av land. 

– Når en person, som i utgangspunktet er ansatt i det tyske selskapet, skal til Sverige eller Norge, så er det en del skattemessige og en del HR-relaterte spørsmål. På det området har vi kontakt med advokat-siden i BDO, hvor vi jobber med å standardisere prosessene, forteller Knut.  

FSN har én hovedkontakt i BDO, som de er i kontakt med daglig. 

 – Kontakten vår er alltid oppdatert på det som skjer, og det gjør det enkelt å ha en god dialog. BDO er tett på og de er opptatt av at vi når våre mål, forteller Ingvild Sætre Ellingsen, Finance Controller i FSN Capital. 

 

Kundeorienterte 

Hun legger til at BDO er veldig kundeorienterte.  

– Vi finner gode løsninger sammen. Selv om vår hovedkontakt med BDO er gjennom Norge, er det viktig for oss at vi blir sett som kunde, uansett om det er her eller i utlandet. Det er et suksesskriterium som ikke mange andre får til, mener Sætre Ellingsen.  

Røsjorde understreker at om det er noe de ikke er fornøyde med, så tar de det opp og får endret på det.  
 – Jeg vet at vi kan være litt kravstore innimellom, noe vi forbeholder oss retten til å være. Vi verdsetter at BDO alltid strekker seg langt for at vi skal være fornøyde, sier han.  

Røsjorde fortelle at de nå jobber på en helt annen måte enn de gjorde for fire år siden.  

– Nå kan vi bruke mer tid på å styre virksomheten og jobbe med å realisere vekst, fremfor transaksjonelle ting. Denne reisen har BDO bidratt til, forklarer Knut.  

 

Du kan lese mer om FSN Capital her og om global accounting i BDO her.