Norsk Helsenett valgte BDO til å bistå med bærekraftig utvikling

Norsk Helsenett valgte BDO til å bistå med bærekraftig utvikling

Prosjektet «Bærekraft i NHN», som har som mål å levere en strategi-, tiltaks- og handlingsplan for organisasjonen, søkte etter bistand til å gjennomføre en «beste praksis»-metodikk for å styrke bærekraft i Norsk helsenett SF (NHN). Etter en omfattende tilbudsrunde stod BDO igjen som NHNs foretrukne leverandør.

- Det var med stor begeistring vi mottok budskapet om at NHN valgte oss i BDO til å styrke bærekraftig utvikling i organisasjonen, sier Gro Hovde Fiksdahl, prosjektleder og leder for bærekraftig forretningsutvikling i BDO.

Hun føyer til at det er særlig motiverende og inspirerende å jobbe tett med samfunnsaktører og virksomheter som deler BDOs verdier og visjoner, nemlig en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. 

- NHN er en solid aktør og en fremoverlent organisasjon som knytter Helse-Norge sammen. Det er spesielt gledelig å kunne bidra med vår kompetanse til bærekraftig utvikling i en organisasjon med en så sentral rolle og et tydelig samfunnsansvar, sier Kristine Øvrebø, Partner i BDO. 

Arbeidet, som allerede er i gang, vil innebære tett samarbeid med selskapets ledelse og sentrale nøkkelpersoner for å sikre forankring og eierskap i hele organisasjonen. 

- Vi er opptatt av å involvere bredt for å sikre at bærekraft ikke bare blir vedtatt i styrerommet, men også operasjonalisert gjennom handlingsplaner med tiltak i hele organisasjonen, sier Hovde Fiksdahl. 

- Gjennom dette oppdraget får vi mulighet til å ta del i bærekraftreisen i NHN gjennom kartlegging og vesentlighetsanalyse, bevisstgjøring og kompetanseheving, samt utvikling av strategiske ambisjoner og målsettinger som utgangspunkt for handlingsplaner med tiltak.

Estimert varighet på oppdraget er fra august 2022 til april 2023.