– Vi sparer mye tid

– Vi sparer mye tid

IT-raketten Kanari har hatt stor vekst de siste årene, og har ekspandert raskt i Norden. – Grunnen til at vi har valgt BDO som samarbeidspartner er at de gjør regnskap og lønn sømløst på tvers av landegrenser, sier Håvard Hammer Normann, CFO i Kanari.

F.v.: Håvard Hammer Normann i Kanari og Andreas Ystgaard Tjemsland i BDO.

–  Vi sparer mye tid i hverdagen ved å samarbeide med BDO, sier Normann.   

Kanari har i dag virksomhet i Norge, Danmark, Sverige og Finland, og får stadig ytterligere forespørsler fra nye geografier utenfor regionen. IT-selskapet leverer tjenester for overvåkning og analyse av applikasjoner, infrastruktur og sluttbrukeropplevelse. Selskapet har rundt 400 direkte og indirekte kunder i alle bransjer, hvorav majoriteten er store selskaper med store og komplekse IT-systemer og leveranser. 

Kanari og BDO har samarbeidet i halvannet år, og BDO leverer tjenester innenfor rådgivning, regnskap og lønn til alle land Kanari har virksomhet i.   

–  Å slippe å koordinere mellom landene er veldig behagelig for oss. Vi har én kontakt i BDO som håndterer regnskap og lønn for alle landene vi har virksomhet i. Vi vokser og ekspanderer med nye kunder, medarbeidere og geografier – da er det viktig å ha en partner som enkelt kan skalere og utvide oppdraget, sier han.   

Fokus på effektivisering 

–  Etter at vi startet samarbeidet med BDO har vi fått mer effektive prosesser, gjennom bedre bruk av systemer og bedre rutiner. Her er vi i startgropen, og skal på sikt gjøre et større prosjekt for å effektivisere ytterligere, sier Normann.   

Han legger til at det er en bevisst strategi at de ikke har disse tjeneste «in house».   

– Ved å bruke en ekstern leverandør på dette får vi konsentrert oss om kjernevirksomheten og forretningsutvikling. Vi leverer selv "best practice» innenfor overvåkning og analyse til egne kunder, og vi kjøper «best practice» innenfor regnskap og lønn fra BDO. Samarbeidet med BDO er nå så innarbeidet at vi har færre og færre statusmøter. Det meste går av seg selv, sier Normann.   

For ham var det også viktig at alt ikke står og faller på én kontaktperson hos BDO.   

– Vi har flere personer vi kan ta kontakt med, slik at det ikke blir sårbart ved sykdom eller annet fravær, sier han.   

– Kanari har vokst mye de siste årene og har videre vekstambisjoner. Vi i BDO gjør det vi kan for å bistå og støtte deres videre vekst. De er en veldig spennende kunde å jobbe med og vi er takknemlige for tilliten, sier Andreas Ystgaard Tjemsland, leder for BDO Business Services.