- Å vinne en slik pris for å sette folk først er jeg utrolig stolt av

- Å vinne en slik pris for å sette folk først er jeg utrolig stolt av

Leder for BDO MidtNord, Tom Aleksandersen vant Cicignonprisen 2023. Prisen gis ut som en påskjønnelse for kreativitet, nyskapning eller særskilt innsats innenfor HR- og organisasjonsutvikling, ledelse eller personaladministrasjon. 

Styreleder i Trøndelag HR-forum, Rune Lie deler ut prisen til regionleder i BDO MidtNord, Tom Aleksandersen.

Cicignonprisen deles ut hvert år av Trøndelag HR-forum, tradisjonelt sett under Høstkonferansen. Den gis til enkeltpersoner eller organisasjoner i Trøndelag som en påskjønnelse for kreativitet, nyskapning eller særskilt innsats innenfor HR- og organisasjonsutvikling, ledelse eller personaladministrasjon.

I år gikk den til Tom Aleksandersen for jobben som er gjort i BDO.

Styreleder i Trøndelag HR-forum, Rune Lie delte innsikt om bakgrunnen for nominasjonen.

– Vi så en rekke sterke kandidater, men Aleksandersens visjonære tilnærming til ledelse under COVID-19-pandemien skilte seg ut. Hans dedikasjon, lederskap, engasjement, viljestyrke og kunnskap gjorde at han vant årets Cicignonpris, sier Lie.

Under pandemien møtte mange organisasjoner utfordringer som hjemmekontor, lavt engasjement, høyt sykefravær, og høy turnover.

Aleksandersen så dette som en mulighet for forandring og stilte det avgjørende spørsmålet:

«Hvorfor skal ikke vi være BAND?»

 Spørsmålet markerte starten på et omfattende endringsprosjekt med målet om å gjøre BDO til «den beste arbeidsplass nord for Dovre.»

- Vi gikk fra en kunde- og resultatfokusert strategi til en som satte menneskene først, forklarer Aleksandersen.

 - Strategien vår har ført til høyere trivsel blant ansatte, redusert sykefravær og turnover, og har gjort oss til en mer attraktiv arbeidsplass, sier han.

Innsatsen som er lagt ned har transformert BDO til et sted hvor ansatte ikke bare jobber, men også trives og utvikler seg.

- Å mene alvor med at folk er vår viktigste ressurs, innebærer en omfattende og kontinuerlig innsats. Det har vært en reise med fokus på folk til frokost, lunsj, middag og kveld, sier Aleksandersen.

Prisen Aleksandersen vant er et kunstverk av Mari LO, og symboliserer harmoni og balanse. Motivet er ment for å reflektere Aleksandersens tilnærming til ledelse.

- Å motta denne prisen er en stor ære, men det er også en lagseier. Jeg er stolt av hva vi har oppnådd sammen i BDO, sier en tydelig rørt Aleksandersen.