BDO Consulting fortsetter veksten

BDO Consulting fortsetter veksten

Stein Kittelsen har kommet om bord som Director i BDO Consulting i region Stor-Oslo, og vil ha hovedansvar for BDOs arbeid med norske kommuner og private interessenter knyttet til selvkostområdet. BDOs rådgivningsmiljø satser på utrednings- og analysetjenester som skal støtte opp en økonomisk bærekraftig samfunns- og næringsutvikling, og Kittelsen blir et viktig ledd i dette.


Bilde: – I BDO får jeg være tett på og bruke kjernekompetansen som jeg har opparbeidet etter mange år som økonomisjef, sier Stein Kittelsen.

 

Stein Kittelsen kommer fra stillingen som økonomisjef i Klepp kommune. Med over 30 års erfaring fra ulike økonomisjefroller, samt finansrådgivning, vil hans kompetanse styrke avdelingen.

– BDOs utredninger og analyser skal utfordre etablerte sannheter og motivere til utvikling. Stadig flere kommuner vil få utfordringer med stramme økonomiske rammer i takt med økende tjenestebehov. Stein sin kompetanse blir et utmerket bidrag til det allerede sterke utrednings- og analyseteamet, forteller Morten Thuve, partner og leder i Consulting.

Kittelsen vil bruke sin kompetanse for å levere tjenester knyttet til kommuneregnskap og kommunal økonomi.

– Stein er rett og slett en knallsignering. Kompetansen han tar med seg blir kjempeverdifull for BDO Consulting i tiden fremover, fortsetter Thuve.

Tett på norske kommuner

Allerede i 2002 ble Stein Kittelsen den første i landet med tittelen Årets kommunaløkonom fra Forbundet for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring. Siden 1998 har han vært kursholder i bl.a. selvkost på vegne av Norsk kemner- og kommuneøkonomers forbund.

– BDO har et sterkt rådgivningsmiljø for offentlig og kommunal sektor. Kommune-Norge står overfor store utfordringer i tiden framover. I BDO får jeg være tett på og bruke kjernekompetansen som jeg har opparbeidet etter mange år som økonomisjef i diverse kommuner, forteller Stein Kittelsen.

Kittelsen gleder seg til å komme i gang.

– Makrobildet tilsier at det vil bli strammere for kommuner fremover. Vekst over statsbudsjettet kan ikke alene finansiere velferdsbehovet i en tid der barnetallet er fallende og eldretallet stigende. Kommuner blir nødt til å gjøre grep, og jeg ser frem til å rådgi og bidra til å ruste dem for fremtidens utfordringer.