BDO hjelper Malermestrenes Landsforbund med å sikre medlemsvekst

BDO hjelper Malermestrenes Landsforbund med å sikre medlemsvekst

Malermestrenes Landsforbund (MLF) valgte BDO som samarbeidspartner da de skulle styrke sin organisasjon og sikre verdi for nåværende og fremtidige medlemmer av MLF. De har fått fem anbefalinger som er sentrale i det videre strategiarbeidet. 

Bilde: F.v. Tron Sanderud, Manager Consulting i BDO og administrerende direktør i MLF, Stein Hesstvedt.

 

Samarbeidet mellom MLF og BDO startet våren 2022 da MLF tok kontakt med BDO for å få bistand til å se på organisasjonens strategiske retning. MLF hadde i løpet av de siste årene opplevd synkende medlemstall og administrasjonen ønsket å gjøre strategiske endringer for å styrke organisasjonen og sikre en bærekraftig vekst fremover.  

 

Analyser og bransjeinnsikt 

BDO gjennomførte en strategi- og markedsutredning av MLF, der organisasjonens nåsituasjon ble kartlagt. Kartleggingen bestod av en rekke intervjuer, hvor BDO blant annet snakket med søsterorganisasjonene i Sverige og Danmark. 

– Å få bransjeinnsikt var avgjørende for at vi skal kunne hjelpe MLF på best mulig vis. Forståelse for hvordan organisasjonen er bygget opp, og samtaler med lignende interesseorganisasjoner har vært en sentral del av arbeidet, sier Tron Sanderud, Manager Consulting i BDO.  

Sanderud forteller at det også ble sendt ut spørreundersøkelser til alle medlemsbedriftene hvor de ble bedt om å ta stilling til en rekke spørsmål tilknyttet dagens organisering av MLF.  

Med bakgrunn i kartleggingen kom BDO med en anbefaling til hvordan forbundet kunne øke sin medlemsmasse fremover og sikre verdi blant nåværende og fremtidige medlemmer. Anbefalingen bestod av fem konkrete tiltak, hvorav ett av disse var å utrede en ny prismodell.   

– BDOs utredninger og anbefalinger har gitt oss et solid grunnlag for den videre strategiprosessen, sier administrerende direktør i MLF, Stein Hesstvedt.  

 

Forutsigbar inntekt gir god drift 

Kartleggingen viste blant annet at MLF sin prismodell var komplisert og krevende å forstå for deres medlemmer.  

– Vi anbefalte MLF å vurdere en enklere prismodell, bestående av færre elementer og med en mer rettferdig fordeling av kontingent mellom bedrifter av ulike størrelser, sier Sanderud. 

 

Det gode samarbeidet fortsetter 

Etter utredningen av nye prismodeller har BDO bistått MLF med kvalitetssikring av ny prismodell og en plan for hvordan denne skal kommuniseres ut til nye og eksisterende medlemmer.  

– BDO sin bistand til vår strategiske utvikling og implementering av endringer har vært av stor betydning for oss. De gjør en grundig og velfundert jobb, og vi ser frem til det videre samarbeidet, sier Hesstvedt. 

 

Ta kontakt  

Står din organisasjon overfor utfordringer? Vi i BDO hjelper gjerne! Ta kontakt med oss for en prat, eller  

 
Les mer om vår rådgivning til medlemsbaserte organisasjoner.

 

Om Malermestrenes Landsforbund:  

Malermestrenes Landsforbund er en bransjeforening for norske mesterbedrifter innen maler- og overflateteknikk og jobber lokalt og nasjonalt for å bedre bransjens rammevilkår. Forbundet ble stiftet tilbake i 1908 og har i dag om lag 250 medlemsbedrifter som representerer i overkant av 3 000 årsverk landet rundt. MLF er dermed en viktig bransjeaktør med samfunnsrelevant og politisk gjennomslagskraft.