Med sine 1,9 millioner medlemmer, er Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) øverste organ i Norges største folkebevegelse. 

Nå har de valgt BDO som sin nye revisor.

− Vi gleder oss til å komme i gang

− I anbudsrunden gjorde BDO et godt inntrykk. NIF ser frem til å bli bedre kjent med og etablere en god relasjon med BDO, sier Anita Pelsholen, økonomisjef i NIF.

Pelsholen trekker frem BDOs kjennskap og erfaring fra idretten som en avgjørende faktor for at valget ble BDO.

− Å få jobbe med NIF blir utrolig spennende, jeg er veldig stolt over at de viser oss denne tilliten. Vi ble formelt valgt som revisor på Idrettstinget, så nå gleder vi oss til å komme i gang, sier Cathrine Sæther Karlsen, partner på revisjon i BDO.

Til topps i anbudskonkurransen

Det var flere deltakere og tøff konkurranse i anbudet som ble lyst ut av NIF. Etter to runder med presentasjon av tilbudet, falt valget på BDO. Med det styrker revisjons- og rådgivningsselskapet seg ytterligere innen ideell og samfunnsnyttig sektor.

− Vi har en sterk posisjon i dette segmentet allerede. BDO er revisor for mange av de store organisasjonene i Norge, og NIF tilhører definitivt kategorien med de aller største. Innsikten vi har opparbeidet oss over mange år, håper og tror jeg vil komme NIF til nytte. Målet er jo at vi som revisor blir en god sparringspartner når NIF skal utvikle sin organisasjon videre, fortsetter Karlsen.

Henter inspirasjon

Norges Idrettsforbund har et uttalt mål om å være «en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet». Karlsen og teamet i BDO ser frem til å hjelpe organisasjonen og bidra til at de leverer på dette.

− NIF er en stor og kompleks organisasjon med et utrolig viktig samfunnsoppdrag. Derfor blir det ikke bare et spennende stykke arbeid. Som revisor er vår rolle å bidra til et godt samarbeid der vi lærer og inspirerer hverandre, avslutter Karlsen.


Norges Idrettsforbund har hovedkontor i Idrettens hus på Ullevaal stadion. NIF er paraplyorganisasjon for 55 særforbund, 11 idrettskretser, 328 idrettsråd og 9454 idrettslag.