BDO spilte inn tilbud som podkast – gjett hvem Blindeforbundet valgte

BDO spilte inn tilbud som podkast – gjett hvem Blindeforbundet valgte

Blindeforbundet styres av medlemmer som alle har utfordringer med synet. Ved å levere tilbud på revisjonstjenester i podkastformat svarte BDO opp deres behov for tilpasset utforming.

På bildet: Terje Adolfsen, Cathrine S. Karlsen og Guner Selboe under innspilling av tilbudet.

 

Kreativ er ikke et adjektiv som benyttes ofte om revisorer, men Blindeforbundet har god erfaring med BDO som revisor, og satte stor pris den kreative løsningen.

BDO har vært revisor for Blindeforbundet i en årrekke. I sin begrunnelse for gjenvalg trekker Blindeforbundet blant annet frem god bransjeinnsikt og kompetanse:

– Vår erfaring er at BDO er tilgjengelige og har fagpersoner med god og relevant kompetanse. De leverer høy kvalitet på tjenestene, og deres bransjeinnsikt og erfaring fra ideell sektor er av stor verdi for oss. At de leverte tilbudet i lydformat i tillegg til det skriftlige, var et kreativt grep vi satte pris på, forteller generalsekretær i Norges Blindeforbund, Per Inge Bjerknes.

Generalsekretær Per Inge Bjerknes (foto: Tom-Egil Jensen)

 

Tar kunden på alvor

Podkastformatet gjorde at kundeteamet ble presentert på en ny måte, hvor lytteren blir bedre kjent med BDO og menneskene med en mer levende opplevelse enn ved å lese om dem.   

– Det finnes hjelpemidler som leser opp tekst for blinde og svaksynte. I vårt tilfelle var det mye bedre at de fikk høre våre stemmer fortelle, forklarer Terje Eggum Adolfsen, revisjonspartner i BDO.

 – Vi må tørre å tenke kreativt når vi utarbeider tilbud, og gå utenfor boksen for å skille oss ut. For å gjøre det riktig må vi sette oss inn i kundens behov og vise at vi tar kunden på alvor, fortsetter han.

Spisskompetanse for ideelle organisasjoner

Norges Blindeforbund er en ideell organisasjon for blinde og svaksynte i Norge, med overordnet mål om samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper funksjonshemmede.

BDO bistår i dag en tredjedel av virksomhetene i sektoren samfunnsnyttige og ideelle organisasjoner, og har over mange år bygget spisskompetanse på områder som er særlig viktig for at denne delen av samfunnslivet skal kunne forvalte oppdraget sitt på en etterrettelig og effektiv måte.  

Innen bransjegruppen har BDO samlet revisorer, rådgivere og advokater som er spesialisert på området, og tilpasser leveransen etter kundens behov.