BDO vokser i Drammensregionen

BDO vokser i Drammensregionen

Med oppkjøpet av det digitale byrået Godt Sagt er BDO nå Drammensregionens største rådgivings- og revisjonsmiljø. 

Ansatte i BDO ved kontoret i Drammen

- Det er mye spennende som skjer i hele Drammensregionen. Denne satsningen viser tydelig at vi ser med optimisme på de mulighetene som ligger her, sier regionleder Anders Nordahl. 

 

Under samme tak 

Til sammen teller det lokale laget nå nærmere 100 mennesker, lokalisert under samme tak ved Bragernes torg, sentralt i Drammen. 

Vi ser allerede nå at nye tilføyde impulser og kompetanse skaper en rekke muligheter både internt hos oss og for kundene våre. Det skjer my spennende når mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse møtes. Vi skal fortsette å tiltrekke oss nye kunder og medarbeidere, sier Anders Nordahl. 

Anders Nordahl, partner i Drammen

Bilde: Regionleder Anders Nordahl

 

Nye tjenester 

Utvidelsen har gjort at BDO kan tilby en rekke nye tjenester. 

Vi har nå fått en unik mulighet til å tilby kundene våre flere tjenester som forsterker vårt eksisterende tilbud innen Business Services og Consulting. Det gjør at virksomheter kan henvende seg ett sted for hele kundereisen, og at vi kan hjelpe eksisterende kunder enda bedre, sier Nordahl. 

Bjørnar Boldvik kommer fra Godt Sagt og er leder for den nye fløyen med digital rådgivning i Drammen. Han er enig med Anders i at kompetanseutvidelsen gir stor gevinst for kundene. 

Bjørnar Boldvik

Bilde: Bjørnar Boldvik

Kompetansen fra Godt Sagt gir BDO mulighet til å bistå virksomheter, både regionalt og nasjonalt, med blant annet web – og systemutvikling, netthandel, skreddersydde forretningssystemer, brukeroptimalisering og digital markedsføring. Med det nye tjenestetilbudet kan vi utover å rådgi om løsninger, nå også implementere løsninger for kundene, sier Boldvik. 

 

Les mer om tjenestene digital og teknologi her.