Bygg- og anleggsbransjen er versting på kjønnsbalanse

Bygg- og anleggsbransjen er versting på kjønnsbalanse

Kun ti prosent av de sysselsatte innen bygg og anlegg er kvinner. Det kommer fram i en ny analyse fra BDO. 

− Bransjen har skrikende behov for mer arbeidskraft, og har jobbet målrettet for å bedre kjønnsbalansen. Til tross for innsatsen for å rekruttere flere kvinner, har utviklingen vært tilnærmet uendret de siste årene, sier Henning Dalsegg, som leder bransjesatsingen innen bygg og anlegg i BDO.

Kjønnsbalansen i lederstillinger gir enda dystrere lesing. Under 5 prosent av daglige ledere i bransjen er kvinner, mens det er marginalt bedre blant styrelederne. Der er 5,5 prosent kvinner.

− Det er klart at dette er en utfordring for bransjen som helhet, som har vært mannsdominert lenge. Analysen viser at bransjeaktørene er milevis bak resten av det norske næringslivet når det gjelder kjønnsbalanse, og det i en næring som sysselsetter 250 000 mennesker over hele landet. Det er allerede et prekært kompetansebehov i bransjen. Attraktiviteten må opp igjen for å hente tilbake utenlandsk arbeidskraft som forsvant under pandemien. I tillegg må det gjøres tiltak for å omskolere voksne arbeidstakere og få dem inn i bransjen. På toppen av dette må altså kvinneandelen opp, sier Dalsegg.

Tiltak gir liten effekt

Flere store aktører har iverksatt tiltak rundt mangfold og likestilling i sine strategier. Så langt har det knapt vært noen synlige endringer de siste årene. Norsk Arbeidsmandsforbund opprettet i år et kvinnenettverk som skal arbeide for å skape trygge arbeidsforhold for alle jenter og kvinner i forbundets mannsdominerte bransjer. De skal også jobbe for økt rekruttering av kvinner i bransjene. 

− Det er bra at nettverk blir skapt og at arbeidet forankres strategisk. Spørsmålet er om det går for tregt, og per nå er svaret ja, slår Dalsegg fast.

I klart mindretall på styrerommet

Med regjeringens nye krav til kjønnsbalanse i styrerommet, står bransjen overfor en stor oppgave med å rekruttere flere kvinner inn i styreverv. Bygg og anleggsbransjen møter også konkurranse fra alle de andre næringene i kampen om dyktige kvinner i styrene.

− I dag utgjør kvinner 11 prosent av styremedlemmene innen bygg- og anlegg, og dette tallet må kraftig opp. Kravet vil bli gradvis innført fra 2024. Det kommer til å bli en kamp om kompetente, kvinnelige styremedlemmer og -ledere landet rundt, spår Dalsegg. 

I tillegg ventes det lavere aktivitet i bransjen fremover, samtidig som kampen om de flinke folka blir tøffere. Risikoen ved å permittere medarbeidere er at de forsvinner til konkurrenten, så her må bedriftene gjøre en vanskelig avveining. Dette kan føre til intern kannibalisme på kompetanse.