Cyberangrep en stadig bekymring blant eiendomsaktørene 

Cyberangrep en stadig bekymring blant eiendomsaktørene 

4 av 10 eiendomsaktører sier at virksomheten ikke er godt nok sikret mot digitale angrep. 

Bilde: Thomas Dahl, sikkerhetsekspert og partner i BDO (t.v.) og Sigmund Olav Lie, partner og leder av eiendomssatsingen i BDO.

 

For andre året på rad har rådgivnings- og revisjonsfirmaet BDO spurt bedriftsledere landet rundt om egen IT-sikkerhet. I undersøkelsen oppgir 40 prosent av eiendomsaktørene at deres virksomhet ikke er godt nok sikret mot digitale angrep. 

– Vi opplever at mange eiendomsaktører vurderer nye digitale løsninger. Når disse vurderingene gjøres, anbefaler vi at det kartlegges og tydeliggjøres hvem som har ansvaret for IT-sikkerheten til virksomheten, sier Sigmund Olav Lie, partner og leder av eiendomssatsingen i BDO.  

Lie påpeker viktigheten av et grundig forarbeid før virksomheten velger seg ut en IT-leverandør.  

– Vårt tips er å gjøre en grundig gjennomgang av hva IT-leverandørene faktisk leverer. På den måten vil du få kartlagt hvilke områder av IT-sikkerheten som blir ivaretatt, og virksomheten er bedre rustet til å stå imot digitale trusler. 

 

Ser ikke behov for kompetanseøkning

Hele 61 prosent av de spurte eiendomsaktørene ser ikke behov for å øke kompetansen innen IT-sikkerhet. Det er en markant økning fra fjoråret, der 52 prosent svarte det samme. 

– Vi merker oss at det er en økning fra fjoråret. Det kan tyde på to ting: Enten har eiendomsselskapene tatt grep, ellers så er dette et område som ikke prioriteres i tilstrekkelig grad, sier Thomas Dahl, sikkerhetsekspert og partner i BDO. 
 
Til tross for at eiendomsaktørene ikke ser behovet, er det en stor andel aktører som har opplevd digitale sikkerhetshendelser.  

– Undersøkelsen viser at 1 av 5 eiendomsselskap har opplevd sikkerhetstrusler det siste året. Det er dessverre en høy andel, og i tråd med resten av bedrifts-Norge. Det viser at eiendomsaktørene på ingen måte er skånet for digitale trusler. I tillegg kan det være mørketall som ikke kommer frem i undersøkelsen. Trusselaktørene angriper på andre måter enn tidligere. 

 

Nye trusselbilder 

Dahl forteller at vinningskriminelle blir stadige mer innovative i forsøk på å angripe eller svindle norske virksomheter. Bruk av kunstig intelligens og mer avanserte angrepsmetoder har medført at angrep som tidligere ble oppdaget og stoppet, nå går under radaren. Utpressing, direktørsvindel og informasjonsinnhenting er stadig økende trusler.  

– En virksomhet kan ane fred og ingen fare, men vinningsaktører sitter med full tilgang til informasjon de kan dra nytte av. Digitale trusler er i større grad usynlige – og de kriminelle øker kompetansen sin i takt med at nye sikkerhetstiltak blir innført, forteller Dahl.  

 

Bedring i kriseplaner 

Fjorårets undersøkelse viste at 38 prosent av eiendomsaktørene ikke hadde kriseplaner på plass for å opprettholde virksomhetsdrift ved uforutsette hendelser. Bransjen ser ut til å ha tatt innover seg alvoret. Nå svarer 22 prosent det samme. 

– Det gir optimisme å se at flere har kriseplaner på plass. Digitale angrep kan være lammende, omdømmeskadende og gå direkte utover bunnlinjen til selskap. Riktig bruk av teknologi og informasjon vil kunne styrke eiendomsaktører – både i form av økt bunnlinje, men også motstandsdyktighet mot digitale angrep, sier Lie.