Disse tiltakene kan gi økt lønnsomhet for eiendomsbransjen

Disse tiltakene kan gi økt lønnsomhet for eiendomsbransjen

Mange i eiendomsbransjen henger etter med digitalisering. Hele 80 prosent ser ikke nye forretningsmuligheter gjennom digitaliseringstiltak, viser BDOs SMB-barometer. 

For mange eiendomsbesittere ligger det store, uoppdagede verdier og forretningsmuligheter i data fra bygninger og aktiviteter på byggeplasser.

 

– Dette handler om kunnskap om hvilke muligheter små grep kan gi. Vår erfaring er at riktige digitale løsninger gir bedre risikostyring, kostnadskutt og besparelser, bedre beslutningsprosesser samt økt tilfredshet blant kunder, ansatte og interessenter, sier Sigmund Olav Lie, partner og leder for Eiendom i BDO. 

Han har jobbet en årrekke i eiendomsbransjen, sist som Finansdirektør i Ferd Eiendom, før han gikk tilbake som partner og leder for Eiendom i BDO i august i fjor. 

 

Forretningsmuligheter i digitalisering

Lie peker på mulighetsrommet som finnes i å bytte forvaltningssystem, forbedre prosjektoppfølgingen, skifte ERP-system eller automatisere og effektivisere rapporteringsrutiner. Både finansiell og ikke-finansiell rapportering bygger på oppsamling av data og hvordan dataen kan brukes gjennom gode systemer.

– Digitale løsninger tilgjengeliggjør verdifull data og gir bedre beslutningsgrunnlag for selskapene. I tillegg til at det gir økt innsikt, effektiviseres prosesser som for mange i dag utgjør manuelle og tidkrevende oppgaver, sier Lie.

Han understreker at for mange eiendomsbesittere ligger det store, uoppdagede verdier og forretningsmuligheter i data fra bygninger, aktiviteter på byggeplasser, bevegelsesmønster i nærområder og andre dataanalyser som hentes inn blant annet i forbindelse med reguleringssaker. 

–  Vi har flere eksempler der kunden blir overrasket over hvor enkelt data kan sammenstilles ved enkle grep, sier Lie.  

 

Riktig bruk av data gir økt lønnsomhet

Når digitale løsninger effektiviserer og automatiserer tidkrevende prosesser, styrkes konkurranseevnen. 

– Bedriftens ansatte kan konsentrere seg om mer komplekse problemstillinger når manuelle oppgaver automatiseres. Dette gir ikke bare positivt utslag på bunnlinjen, men er også positivt for arbeidsmiljø og trivsel. Det er og viktig å ta i betraktning at sannsynligheten for at beslutninger tas på feilaktig grunnlag øker eksponentielt med antallet manuelle prosesser og kompleksitet, forklarer Lie. 

 

   
Kun halvparten gjennomfører digitaliseringstiltak

Ifølge BDOs SMB-barometer har nær halvparten av eiendomsselskapene verken gjennomført eller planlegger å gjennomføre digitaliseringstiltak. 

– Det er store endringer i eiendomsbransjen. For at bedriftene skal fortsette å være lønnsomme, er det nødvendig med gode prioriteringer og investeringer. Riktige digitaliseringstiltak er derfor helt essensielt, fordi det bidrar til å gjøre verdifull data tilgjengelig. Det er derfor overraskende at så mange av eiendomsselskapene ikke har prioritert digitaliseringstiltak, sier Lie. 

Han understreker at de som tar i bruk gevinstene som ligger i digitaliseringstiltakene før de andre, vil sitte med et stort konkurransefortrinn.  

– BDO følger utviklingen i bransjen og følger kundene på sin digitaliseringsreise. Når de forstår hva digitaliseringstiltakene betyr for drift og videre muligheter ser de seg ikke tilbake, avslutter Lie.