Hafslund Oslo Celsio valgte BDO

Hafslund Oslo Celsio valgte BDO

Andreas Tjemsland

 

– Vi takker Hafslund Oslo Celsio for tilliten, og er glade for at valget falt på oss i BDO, sier Andreas Ystgaard Tjemsland, leder for Business Services i BDO. 

Flere leverandører var med i anbudskonkurransen da Hafslund Oslo Celsio søkte en aktør som skulle fungere som deres regnskapsavdeling, samt bistå med implementering av nytt ERP-system de fire neste årene, med opsjon på forlengelse. 

BDO ble valgt etter en totalvurdering av pris og kvalitet på tilbudt løsning og oppgaveforståelse.   

– BDO leverte et godt og helhetlig tilbud som viste god forståelse for oppdraget. Vi er trygge på at vi får et godt team fra BDO med relevant erfaring og kompetanse, sier Ingvild Kristensson, leder for innkjøp i Hafslund Oslo Celsio.  

Hafslund Oslo Celsio er Norges største fjernvarmeleverandør og eier og opererer Norges største avfallsforbrenningsanlegg. Nå satser de også stort på områdekjøling og karbonfangst. Om alt går etter planen, vil avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud bli det første av sitt slag med fullskala karbonfangst og -lagring, med et mål om å fange opp rundt 400 000 tonn CO₂ i året. 

– Hafslund Oslo Celsio er en spennende og fremtidsrettet kunde som vi gleder oss veldig til å jobbe med. Vi vil tilstrebe at de skal få den støtten de trenger og litt til. Vi strekker oss alltid langt for at kundene skal bli fornøyd, sier Ystgaard Tjemsland.