Handelshøgskolen ved UiT (HHT) og BDO inngår samarbeid

Handelshøgskolen ved UiT (HHT) og BDO inngår samarbeid

F.v.: Caroline Elly Lassesen (BDO), Anne-Karin Måseide-Olsen (Seniorrådgiver Næringslivssamarbeid), Mette Talseth Solnørdal (Instituttleder), Petter Gullmark (Førsteamanuensis og Prodekan for innovasjon og næringslivskontakt) Marit Erikstad (BDO), Kim-Are Dønland (BDO og kontorleder Tromsø). 


I dagens raske og skiftende arbeidsmarked er det en økende etterspørsel etter nyutdannede som ikke bare har en solid akademisk bakgrunn, men også en praktisk forståelse av arbeids- og næringslivets utfordringer. Samarbeidet mellom BDO Tromsø og HHT vil gi verdier i begge retninger og komme studentene til gode gjennom å koble teoretisk kunnskap opp mot praktisk anvendelse.

Kim-Are Dønland, partner og leder ved BDO Tromsø, er entusiastisk til samarbeidet:

— Vi ser dette som et strålende samfunnsoppdrag! Vi styrker neste generasjons ledere og fagfolk med en dypere innsikt i næringslivet. Gjennom partnerskapet kan vi veilede studenter ved å dele vår praktiske erfaring slik at de er godt forberedt på de utfordringene de vil møte i sin profesjonelle karriere, sier han.

Anne-Karin Måseide-Olsen, Næringslivskoordinator ved HHT, understreker viktigheten av innsikt fra den praktiske arbeidshverdagen i kombinasjon med den akademiske opplæringen:

— Samarbeidet med arbeids- og næringslivet er med på å forberede studentene bedre på det som venter dem etter endte studier; partnerskapet med BDO er et godt skritt i den retningen. Ved å samarbeide med BDO i Tromsø og Harstad kan vi tilby våre studenter en unik mulighet til å lære fra erfarne fagpersoner og få innsikt i aktuelle forretningsutfordringer og muligheter, sier hun.

Bedriftsmentorer for studentene

Partnerskapsavtalen legger vekt på flere viktige komponenter som styrker forholdet mellom BDO Tromsø og HHT.

BDO er en aktiv bidragsyter inn i HHTs mentorprogram, en arena som gir studentene en unik sjanse til å knytte teori til praksis. Her vil studentene få en dypere forståelse av ulike bransjers muligheter og behov, og studentene får muligheten til å bygge relasjoner som kan hjelpe dem i deres fremtidige karrierer, sier Anne-Karin. I årets mentorprogram ved HHT er det 35 engasjerte næringslivsmentorer fra ulike bransjer, og BDO stiller med 4 mentorer, noe HHT setter stor pris på!

Partnerskapsavtalen legger vekt på at samarbeidet er gjensidig. Både BDO og HHT drar nytte av hverandres kompetanse og ressurser. Handelshøgskolen bidrar med aktuelle foredrag og råd om relevant faglitteratur, noe som beriker den faglige utviklingen til BDO-ansatte. På samme måte gir BDO verdifull innsikt gjennom foredrag og gjesteforelesninger, og ved deltakelse på arrangementer ved HHT styrker BDO også studentenes forbindelser til arbeidslivet.

Partnerskapet tar også sikte på å fremme deling av nyttig informasjon.

— Gjennom samarbeid skal Handelshøgskolen og BDO finne nye forskningstemaer, gjensidig innsikt og verdifull informasjon slik at vi sammen styrker hverandres kompetanse, sier Anne-Karin.

Arena for samfunnsansvar

Den nye avtalen viser mulighetene som ligger i et samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner.

— HHT gir studentene en solid akademisk bakgrunn, men de trenger også innsikt og erfaring fra næringslivet for å knytte teorien til en fremtidig arbeidshverdag. Samarbeidet vil være med på å bygge deres fremtidige karrierer på en positiv måte og vi får være med på å utvikle fremtidens ledere og fagfolk, sier Kim-Are.

— Samarbeidet med BDO er et eksempel på hvordan samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner kan ha gjensidige fordeler og bidra til en mer kunnskapsrik og kompetent arbeidsstyrke, avslutter Anne-Karin.