Laastad & Co er solgt til Kverneland Bil med bistand fra BDO

Laastad & Co er solgt til Kverneland Bil med bistand fra BDO

Bilde: F.v. daglig leder i Laastad & Co Leif Inge Bjerkenes, eierne Bjarne og Haakon Laastad, de nye eierne Gard og Ådne Kverneland og adm. dir. i Kverneland Bil, Helge Ellingsen. Foto: Privat


- Bilbransjen er i stor endring. Nye distribusjonsformer, økt digitalisering og konsolidering i bransjen krever samarbeid og koordinert drift på stadig flere områder, sier Morten Bogaard, partner i Corporate Finance i BDO.
Det er Morten Bogaard og Ingjer Ofstad, samt deres team i hhv. Corporate Finance og BDO Advokater som har bistått Laastad & Co med salget.

Laastad forhandler Volvo, Mazda og MG i Haugesund og Sunnhordland. Det familiedrevne selskapet har vært bilforhandler i 78 år, og vil gli fint inn i familieselskapet Kverneland Bil som har 102 år bak seg i bransjen. 

En flott reise

BDO har tidligere bistått Laastad Invest i forbindelse med oppkjøpet av Nils Sørhaug AS, og kjenner godt til Kverneland Bil fra tidligere transaksjoner. BDO har solid erfaring og et bredt kompetansemiljø som kan levere både finansiell og juridisk rådgivning gjennom hele prosessen. Fra BDO Advokater har partner Ingjer Ofstad og hennes team vært helt sentral som juridisk rådgiver.

Fra BDO Corporate Finance har partner Morten Bogaard i BDO Corporate Finance ledet et team med rådgivere som har bistått Laastad & Co som finansiell rådgiver ved salget av selskapet.

Transaksjonsrådgivning i BDO har de siste årene hatt en stor vekst, og BDO har vært involvert i en rekke transaksjoner både på kjøper- og selgersiden. 

 - Vårt fokus er å skape verdier for eierne i slike prosesser, og sørge for at transaksjonen blir gjennomført så strømlinjeformet som mulig. Laastad & Co er et stort selskap i denne regionen, og dette er livsverket til eierne. Det har vi stor respekt for når vi går inn i slike prosesser. Gjennom grundige forberedelser har vi kartlagt og formidlet de juridiske, finansielle og strategiske aspektene i forbindelse med salget, og gjennomført forhandlinger med kjøper. Løsningen vi kom fram til mener vi blir en flott start for begge parter, sier Morten Bogaard.

Endrer fokus

Eierne Bjarne J. og Haakon Laastad fra Laastad Invest er godt fornøyde med transaksjonen.

- Vi har helt siden 2017 visst at konsolidering har vært et mulig scenario, og har de siste årene rigget oss deretter, blant annet gjennom en skikkelig opprustning av bilanlegget vårt på Spannaveien, som nå sikrer oss en god leieavtale, sier Bjarne J. Laastad.

Laastad & Co har i flere år vært blant de norske Volvo-forhandlerne med best resultater, og ligger også over landsgjennomsnittet på Mazda og MG.

- Nå ønsker vi imidlertid å fokusere 100 prosent på Laastad Invest og Laastad Eiendom, og alle de mulighetene som ligger der. Derfor er vi glade for at Kverneland Bil overtar som ny eier av hele driftsselskapet. Dette er en aktør som passer godt inn i driftsmåten og kulturen til Laastad & Co, og som samtidig ser store muligheter i synergiene som ligger i oppkjøpet. Vi er derfor trygge på at dette vil være til det beste både for kunder og ansatte, sier Haakon Laastad. 

Et fruktbart samarbeid

BDO har lang erfaring som finansiell rådgiver for aktører i bilbransjen, og har gjennomført en omfattende og grundig prosess sammen med Laastad-familien.
Haakon Laastad legger til at han er svært fornøyd med bistanden fra BDO.

- BDO har den kunnskap som vi mangler rundt slike prosesser, og denne bistanden var helt avgjørende for et vellykket resultat for oss. Vi setter stor pris på at teamet i BDO opptrer så profesjonelt og er så dedikerte til prosessen, sier Laastad.

«Oppkjøpet vil styrke Kverneland Bil som en betydelig aktør i bilbransjen og passer godt inn i selskapets vekststrategi. Med Haugesund og Sunnhordland i tillegg til våre avdelinger i Stavanger/Sandnes, Bryne og Kvinesdal, samt Volvo Car Stor-Oslo, er vi en betydelig aktør og oppnår gode stordriftsfordeler», sier styreleder Ådne Kverneland i Kverneland Bil i en pressemelding. 
Laastad & Co er lokalisert i Haugesund og med avdeling i Odda. Selskapet representerer Volvo, Mazda og MG og omsatte i 2022 for 454 mill. og har 55 ansatte.

Kverneland Bil AS inngår i konsernet Kverneland Investering AS, som omsetter for ca. 5,5 milliarder i et normalår og dermed er en av de største privateide bedriftene utenom oljenæringen med hovedkontor i Rogaland. Bilselskapet Kverneland Bil representerer Ford, Volvo, Polestar, Mazda, MG, Alfa Romeo, Fiat, Jeep og Voyah. Selskapet har avdelinger i Bergen, Haugesund, Stavanger/Sandnes, Bryne, Kvinesdal, Lyngdal, Mandal, Kristiansand og Oslo. Selskapet forventer å omsette for ca. 4,5 milliarder i 2023 og har om lag 600 ansatte.

BDO bistår virksomheter med finansiell og juridisk rådgivning i tilknytning til gjennomføring av salgs- og oppkjøpsprosesser, samt tjenester knyttet til kartlegging av finansielle forhold ved oppkjøp, salg, fusjon, fisjon, kapitalinnhenting og børsnotering. BDO har en klar ambisjon om å etablere seg som den ledende transaksjonsrådgiveren i SMB-segmentet, og er involvert i nær 100 transaksjoner årlig.