Mange muligheter under samme tak

Mange muligheter under samme tak

Gunnhild Bugge (30) og Mats Kobbersletten Jensen (25) har begge startet på en ny reise i BDO.  – Det at jeg kunne gjøre noe helt nytt, var avgjørende for å komme tilbake til BDO, sier Bugge. 

Mats Kobbersletten Jensen og Gunnhild Bugge.

Gunnhild Bugge har vært i BDO siden 2017, da hun kom rett fra studier på Høyskolen i Molde.  

– Etter at jeg fikk mitt første barn kjente jeg på at jeg ikke kan jobbe så periodisert. Som revisor er det mye jobb under årsoppgjøret. Det kombinert med at jeg bodde på Jessheim og jobbet på Lillestrøm, gjorde at regnestykket ikke gikk opp på hjemmebane, sier hun.  

Hun søkte seg derfor ut av BDO, og startet i ny jobb i et konkurrende regnskapshus.   

U-sving

Det tok ikke mange ukene før hun kjente at det ikke var riktig.  

– Når man ikke har vært noe annet sted enn BDO, ser man kanskje ikke hvor bra det er å jobbe her. Jeg spurte BDO om hvilke muligheter det var for meg om jeg kom tilbake, sier hun.  

Gunnhild skjønte at hun ikke kunne gå tilbake til slik hun jobbet før hun sluttet i BDO. Det endte med at hun byttet ut revisjon med regnskap, og Lillestrøm med Jessheim.  

– Det er ganske annerledes å jobbe med regnskap. Man kommer tettere på kunden ved at man skal ha et forhold til hver krone i regnskapet. Man er også mer ansvarlig selv for kunden når man jobber med regnskap, på revisjon er det mer store team, sier hun.  

Det aller viktigste for Gunnhild var også at når man jobber på regnskap kan man fordele arbeidstrykket litt jevnere fordelt utover året.  

Må sette krav selv

– BDO er en stor bedrift og mulighetene er mange. Min opplevelse er at de går langt for å tilrettelegge etter den enkeltes behov, men man må si ifra selv og sette krav, sier Gunnhild.  

Hun har barn nummer to i magen og termin nå i mai.  

– Man presterer ikke bra på jobb, hvis man ikke har et rigg som lar seg kombinere med familie. Begge deler er viktig for meg, og jeg vil gjøre det bra både på jobb og hjemmebane, sier hun.  

Tungt under pandemien

Hennes kollega Mats Kobbersletten Jensen har en litt annen situasjon, men han ønsket også å bevege seg over på et nytt tjenesteområde.   

– Jeg begynte i BDO i 2021, rett fra skolebenken. Det har vært en bratt læringskurve. Her blir man kastet ut i det, og det er akkurat slik jeg liker å lære, sier Mats.  

Han startet med å jobbe med regnskap, men planen var hele tiden å gå over til revisjon.  

– Midt under korona var jeg ferdig med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Jeg synes studietiden var tung under pandemien og valgte å teste arbeidslivet før jeg gikk videre på en master, sier Mats.  

Han legger til at da var det mest naturlig å begynne å jobbe med regnskap.  

Med BDO på drakta

– Vil man bli utfordret i BDO, blir man det. Jeg signaliserte til min leder at jeg ønsket å bytte over til revisjon, fra 1. januar i år var det ordnet, sier han.  

Mats legger til at overgangen har vært stor, men at han synes det er spennende å jobbe på revisjon med årsoppgjør.  

–  Jeg tar med meg mye læring fra regnskap, det har vært nyttig å gå den veien, sier han. 

Alle mulighetene på revisjon tiltrekker han, spesielt det at man kan spesialisere seg innenfor flere retninger.  

–  Jeg har ikke helt tenkt på hvilken vei jeg skal gå, men tror jeg vil ha en spesialisering, sier han.  

Mats jobber i BDO frem til sommeren før han tar fatt på en to-årig master i regnskap og revisjon på fulltid.  

– Jeg vil jobbe i BDO på deltid og har fått en god ordning som gjør at jeg får bindingstid til BDO etter studiene. Så dere blir ikke kvitt meg med det første, sier han.  

Det var ikke tilfeldig at Mats begynte i BDO.  

– Jeg er tidligere langrennsutøver og føler jeg har vokst opp med BDO. Jeg har gått med logoen på drakta i mange i år. At BDO er en bedrift som er opptatt av lokalsamfunnet, og ønsker å gi noe tilbake er verdier jeg kan støtte og som gjør at jeg er stolt av å jobbe for BDO, sier han.