Medietilsynet velger BDO

Medietilsynet velger BDO

–  Vi verdsetter den faglige bredden og spisskompetansen BDO har på flere av våre fagområder, og vi har hatt et godt samarbeid gjennom flere år. Vi opplever at BDO er leveringsdyktig, med evne til å levere på høyt faglig nivå og med stor grad av fleksibilitet, sier Hanne Sekkelsten, direktør juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet ønsker å etablere et eksternt samarbeidspunkt med faste rådgivere som på kort varsel kan bistå med nødvendig kompetanse og ressurser.

–  BDO jobber som nasjonal rådgiver innen offentlige tilsynsprosesser og rådgivning knyttet til tilskuddsforvaltning og statsstøtte. At vi tildeles denne rammeavtalen bekrefter at vi gjør noe riktig. Dette er et fagfelt hvor BDO over de siste 15 årene har bygget opp ledende kompetanse og erfaring. Vi ser frem til samarbeidet, forteller Morten Thuve, leder for offentlig sektor og Consulting i BDO.

Medietilsynet vil dra nytte av BDOs lokale tilstedeværelse og nasjonale kompetanse innen consulting, revisjon og juridiske tjenester.

–  Medietilsynet holder hus i Fredrikstad, og da er det en stor fordel at BDO har et av sine kontorer i samme by. Oppdragets omfang gjør at vi vil levere tjenester på tvers av både geografi og tjenesteområder i BDO, en av våre styrker som samarbeidspartner, forteller Vidar Hermansen, partner revisjon og avdelingsleder i BDO Fredrikstad.

Samarbeidet med Medietilsynet startet allerede i 2012, hvor BDO sporadisk bistod på mindre prosjekter. Leveransene har økt i omfang og kompleksitet med årene.

–  At Medietilsynet velger oss, er en anerkjennelse vi setter stor pris på. Konkurransen var sterk, og vi ser frem til å levere på tjenester av høy kvalitet, sier Thuve.

 

Om Medietilsynet

Medietilsynets er forvaltnings- og tilsynsorganet til staten på mediefeltet og er underlagt Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmål som ytringsfrihet, rettstrygghet og et levende demokrati. Deres prioriterte arbeidsområde er å legge til rette for et sterkt mediemangfold og kritisk medieforståelse i befolkningen. Medietilsynet har sitt hovedkontor i Fredrikstad.