Microsoft 365 Copilot kommer - er din virksomhet klar?

Microsoft 365 Copilot kommer - er din virksomhet klar?

Uansett hvordan Microsoft Copilot kommer til å se ut, vil den utvilsomt legge til rette for enda større produktivitet – dersom man bruker den riktig, vel å merke.

Hva er Copilot?

Microsoft 365 Copilot er en AI-drevet digital assistent som skal gi deg skreddersydd hjelp, innsikt og anbefalinger.

Ved å kombinere LLM (large language models eller store språkmodeller) med din organisasjons data, skal Copilot forbedre arbeidsdagen din på en rekke områder:

Økt produktivitet: Ved å automatisere oppgaver, for eksempel ta møtenotater, lage fremdriftsplan og innhente informasjon, skal Copilot legge til rette for bedre samarbeid på tvers av avdelinger og funksjoner. 

Bedre kvalitet i arbeidet: Ifølge Microsoft kan Copilot hjelpe deg med idémyldring. Copilot gir deg et førsteutkast i Word for å sparke i gang kreativiteten. På samme måte vil Copilot være et nyttig verktøy i PowerPoint, blant annet ved å skreddersy presentasjoner. Det samme gjelder Excel, der Copilot kan analysere trender og skape visuell data i løpet av kort tid. 

Microsoft Teams: Teams vil få en Copilot-integrering. Her vil funksjonen ligne en digital referent som kan oppsummere de viktigste punktene og lage fremdriftsplaner. Copilot kan også loggføre hvem som har sagt hva, og gi innsikt i hvilke punkt møtedeltakerne er enige om eller ei. 

Enkelt forklart skal Microsoft Copilot jobbe på tvers av Microsoft 365-applikasjoner. Målet er å gjøre arbeidet ditt enklere, raskere og mer sømløst ved at Copilot gjør unna gjentakende og tidkrevende oppgaver.
Copilot lanseres 1.november og det blir spennende å se om Microsoft har lagt til noen overraskelser.

Er du klar for å ta i bruk Microsoft Copilot? Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang.

Ta kontakt med oss for å høre mer om:

  • Hva dere kan bruke Microsoft Copilot til i deres organisasjon.
  • Rådgivning rundt adopsjon av ny teknologi.
  • IT-sikkerhet rundt dagens digitale oppsett i din virksomhet – er den klar for Microsoft Copilot?
  • Rådgivning rundt masterdatahåndtering


Har du spørsmål eller ønsker en prat om mulighetene dette gir, må du gjerne ta kontakt med oss.