Møt BDO på Arendalsuka 2023

Møt BDO på Arendalsuka 2023

 

Kommunen må i førersetet for en bærekraftig næringsutvikling!

Tid: Mandag 14/8 2023 14:00 - 15:00

Sted: Torvet 1A - U-etg.

BDO og UN Global Compact setter bærekraftig næringsliv i kommunene på agendaen under Arendalsuka.  Bærekraftig omstilling oppnås mest effektivt ved godt samspill mellom lokale myndigheter og næringsliv. Kommunene har en spesiell rolle som tilrettelegger og utvikler for næringslivet.

BDO og UN Global Compact har utarbeidet en rapport basert på funn fra hele landet om behovene fra virkemiddelapparatet, utfordringer og muligheter i samspillet mellom næringslivet og kommuner. Rapporten lanseres og presenteres under arrangementet, og funnene debatteres av representanter for næringslivet og nasjonale og lokale myndigheter.

Du møter:

 • Kim N. Gabrielli, Administrerende direktør, UN Global Compact Norge

 • Bård Vestøl Birkedal, Manager Consulting, BDO

 • Espen Remmen, Regiondirektør, NHO Møre og Romsdal

 • Anne Romsaas, Fagsjef Forskning, innovasjon og digitalisering, KS

 • John-Erik Reiersen, Administrerende direktør, Betong Norge

 • Lene Westgaard-Halle, Stortingsrepresentant, Høyre

Arrangementet streames.

 

Hvor god er vår totalberedskap mot terror og sabotasje?

Tid: 15. august 2023, 16.30 - 18.00

Sted: Arendal Sjømandsforening, Nedre Tyholmsvei 9B, Arendal

BDO inviterer til paneldebatt om totalberedskap mot terror og sabotasjeangrep. Diskusjonen tar utgangspunkt i Totalberedskapskommisjonens rapport, NOU 2023:17, med tittel «Nå er det alvor — Rustet for en usikker fremtid».

Foreslår rapporten relevante, nye tiltak – eller står vi på stedet hvil?

I panelet finner vi erfarne politikere, ledere og forskere med relevant innsikt knyttet til temaet. Vi vil diskutere: 

 • Mange av tiltakene er foreslått tidligere – står vi på stedet hvil?

 • Er vi godt nok organisert for å sikre samfunnet mot terror og sabotasje? Ansvar og roller hos sentrale aktører,

 • Hvordan sikrer vi en mest mulig effektiv håndtering av like angrep? Stikkord: informasjon, koordinering og samarbeid.

I panelet:

Fra venstre: 

 • Anders Romarheim, Førsteamanuensis, Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole. Foto: Håvard Madsbakken
 • Mohamoud Farahmand, stortingsrepresentant Høyre. Foto: Stortinget
 • Hanne Tangen Nilsen, medlem av Totalberedskapskommisjonen, adm. dir. for Sykehusoartner HF. Foto: Sykehuspartner
 • Odd Einar Dørum, tidl. justisminister og stortingsrepresentant for Venstre. Foto: Jo Straube

 

Hvordan sette fyr på nærings- og samfunnslivet frem mot 2030?

Tid: Tirsdag 15/8 2023 16:00 - 17:00

Sted: Munkegaten 4, Ballsalen

Tiden er i ferd med å gå fra oss. Hva skal til for tenne lunta i nærings- og samfunnsliv, så vi får fart på arbeidet med å redusere klimautslipp med 55 % mot 2030? Bli med på Pecha Kucha.

Hvis vi fortsetter i dette tempoet, vil vi ikke nå FNs mål om å redusere klimautslippet med 55 % frem mot 2030. Selv om vi setter nye, høye krav til bærekraftsrapportering, skjer det ikke nok. BDOs SMB-barometer viser at næringslivet nå har fokus på å opprettholde drift, fremfor å arbeide med bærekraft i usikre tider.

Foreløpig virker verken pisk eller gulrot godt nok, hva skal vi gjøre? Det som er sikkert, er at næringslivet og samfunnslivet må ta ansvar for omstillingen, og myndigheten må legge til rette for at vi kan sette fart.

Vi har invitert en variert og spennende gjeng for å belyse spørsmålet fra ulike perspektiver, hver med korte innledninger som forhåpentligvis er med på å tenne og lunta i norsk samfunns- og næringsliv. Formatet - Pecha Kucha – gir innlederne maks 20 slides og 20 sekunder per slide for å få frem sitt budskap. 

Du vil møte:

 • Skift Norge v/ Bjørn Kjærand Haugland

 • Norwegian Offshore Wind v/Astrid Green

 • Norwegian Hydrogen

 • NHO v/Trygve Ulseth

 • BDO Norge v/ partner og leder for Consulting Morten Thuve

Arrangementet ledes av Gro Hovde Fiksdahl, director Consulting BDO Norge

 

Vi sees i Arendal i august – god sommer!