Nå bygges det med resirkulert betong

Nå bygges det med resirkulert betong

To personer på en byggeplass

Bilde: To ansatte i Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører, og de vektlegger folk, klima og miljø i sin strategi. Bærekraft gjennomsyrer hele organisasjonen i Veidekke, og handler om måten selskapet drives på. 
Erik Nilsen er oljeingeniøren som i 2014 gikk fra Statoil til entreprenørbransjen, og aldri så seg tilbake. Han har de siste fem årene jobbet i Veidekke, og leder nå Veidekke Sirkulær AS – som er en del av Veidekkes byggevirksomhet i Oslo.

– Bærekraft handler først og fremst om å ta bedre vare på ressursene vi har med hensyn til kommende generasjoner. Med sirkulær betong kan opptil 100 prosent av tilslaget erstattes med betong fra riving, noe som både reduserer behov for deponering og uttak av jomfruelig pukk fra naturen, forteller daglig leder Erik Nilsen.

 

Det grønne skiftet

Veidekke vil ta en aktiv rolle for å gjennomføre det grønne skiftet, og har skjerpet målene for konsernets klimautslipp. I tillegg til å redusere negativ påvirkning på klima og miljø, skal det skapes merverdi gjennom egen innovasjon og nært samspill med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Her spiller Veidekke Sirkulær en helt sentral rolle.

– Det er et nybrottsarbeid vi har satt i gang. I 2022 gjennomførte vi et vellykket testprosjekt i full skala. Dette vil jeg beskrive som en «game-changer» for oss. Veidekke har mye kompetanse i eget hus, og vi ser ikke på dette arbeidet som et «valgfag». Vi har ambisiøse klimamål i konsernet, og Veidekke Sirkulær er et viktig prosjekt for å nå disse målsettingene, sier Nilsen.

På Ulven i Oslo skal Veidekke bygge nytt hovedkontor. Det nye hovedkontoret skal bli et foregangs¬bygg innen bærekraft og miljø. Bygget skal oppnå en klimagass¬reduksjon på mer enn 50 prosent sammenlignet med referansebygg. Dette blir første gang i Norge at knust betong fra et riveprosjekt erstatter all jomfruelig steinmasse i den nye betongen i bygget.

 

Stort potensial i sirkularitet

Veidekke Sirkulær vil være Veidekkes spydspiss innenfor leveranse av sirkulære produkter og tjenester, og selskapet skal fungere som en inkubator for nye produkter og ideutvikling. Veidekke har i dette arbeidet benyttet seg av bistand fra BDO for å utarbeide en plan for kommersialisering.

– Gjennom prosessen med å utarbeide forretningsplan for produktet ble det klart at dette hadde potensial til å bli et helt nytt forretningsområde for Veidekke. Med det ble Veidekke Sirkulær AS født. BDO har vært en fantastisk fasilitator for oss, og jeg er imponert over den kompetansen og velvilligheten teamet fra BDO har lagt for dagen. Rådgiverne fra BDO har helt klart vært dedikerte til prosjektet, sier Erik Nilsen.

Kjerneteamet fra BDO har vært Thomas Lidsheim som ansvarlig partner, med Øyvind von Krogh som prosjektleder og Tron Sanderud som prosjektanalytiker. Teamet har fungert som faglig støtte for Veidekkes prosjektleder og har bidratt til fremdrift og leveranser inn i prosjektet.

– Vi fikk en utrolig givende oppgave fra Veidekke i å utarbeide forretningsplan og strategi for å definere hva Veidekke Sirkulær skal være og hvordan selskapet skal operere. Prosjektteamet vårt har vært spredt både geografisk og faglig, og vi har benyttet muligheten til å trekke på ressurser fra både vårt juridiske miljø, Corporate Finance og bærekraftsrådgivning i BDO, forteller prosjektleder Øyvind von Krogh. 

Øyvind har sammen med prosjektanalytiker Tron Sanderud jobbet intenst med prosjektet det siste halvåret.

– Prosjektet har vært givende å jobbe med. Dette er bærekraft i praksis. Bærekraft består dessverre ofte av mange fine ord, og mangler konkret handling. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan bedrifter kan leve ut sin egen bærekraftsstrategi. Vi mener vi har tilført verdi til prosjektet, både med bransjeinnsikt, strategi- og forretningskompetanse og bærekraftskompetanse. Dette passer som hånd i hanske for oss i BDO, mener prosjektanalytiker Tron Sanderud.

Veidekkes nye hovedkontor skal etter planen tas i bruk i 2025.

 

Se mer om bærekraft i BDO her.