Norinnova løfter din idé ut i verden

Norinnova løfter din idé ut i verden

F.v.: Kim-Are Dønland, partner og leder ved BDO Tromsø, og Asbjørn Lilletun, administrerende direktør i Norinnova.

Lilletun sammenligner Norinnova med Olympiatoppen og deres rolle i idretten. Han påpeker at Norinnova har lignende oppgaver, bare for forretningsideer. Selskapet hjelper nye forretningsideer og gründere og legger til rette for utvikling mot internasjonal suksess. For å lykkes med dette, samarbeider Norinnova med en rekke aktører og bruker sitt store nettverk nasjonalt og internasjonalt for å bidra til utvikling.

- Hva vi bidrar med avhenger av hva bedriftene og ideene trenger. Om det er innen kreftmedisin, mikroskopi eller app-utvikling så er vår oppgave å finne en måte å hjelpe dem på. Våre ansatte har erfaring innen en rekke områder, men vi benytter aktivt erfaring og perspektiver fra andre i arbeidet vårt. Jeg tror det er viktig å snakke med mennesker og dra nytte av deres ekspertise for å lykkes, sier Lilletun.

Bindeledd mellom forskning og næringslivet

En av de viktigste oppgavene til Norinnova er å fungere som et bindeledd mellom forskning og næringslivet. De bringer forskningsresultater til bedrifter og bidrar til å utvikle nye vekstbedrifter i Norge. Selskapet tilbyr også konsulenttjenester og regnskapstjenester, samt støtte til kliniske studier og fondsutvikling.

Norinnova innovasjonspartner for UIT – Norges Arktiske universitet. De har ansvar for utviklingen av nye oppfinnelser og hele prosessen med kommersialisering av forskning.

- Vi hjelper universitetet med å identifisere forskning som kan ha kommersielt potensiale og utvikle en plan for å bringe det til anvendelse i markedet. . Det betyr at hvis vi identifiserer en oppfinnelse med kommersielt potensiale, som for eksempel innen medisin, blir det vår jobb å videreutvikle det og skaffe finansiering til utviklingen Det mange slike selskaper knyttet til universitetene, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er stolte over å være blant de fremste miljøene i Norge og Europa til å skape levedyktige bedrifter fra forskning, sier Lilletun.

To viktige faktorer for suksess

Norinnova fokuserer på bærekraftige løsninger og bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål. Selskapet jobber med ideer som kan ha positiv innvirkning på samfunnet og miljøet. De samarbeider også med offentlige virkemiddelaktører og private investorer for å skaffe finansiering til oppstartsbedrifter.

- Vi bruker mye tid på å skaffe privat kapital til oppstartsbedrifter. Uten privat risikokapital kan det ikke utvikles innovative vekstbedrifter. For oss er det 3 viktige faktorer for å lykkes med innovasjon: en god forretningsidé, et team tilpasset de utviklingsstegene selskapet må gjennom og tilgang på kapital. Vi hjelper også med å utvikle lederferdigheter hos gründere og hvordan man skaper prestasjonsteam. Målet er å skape verdifulle og interessante selskaper som kan bidra til økonomisk vekst, sier Lilletun.

Partnerskap med BDO Tromsø

Norinnova har også sikret seg en samarbeidsavtale med BDO i Tromsø. Avtalen innebærer at partene samarbeider om å gi deltakerne i programmet Startup IX nødvendig innsikt i økonomiforståelse for oppstartsvirksomheter, samt å skape sterkere relasjoner mellom ansatte i bedriften og Norinnova til gjensidig nytte

- Vi er begeistret for partnerskapet med Norinnova, som gir oss muligheten til å støtte gründere i deres økonomiske reise. Gjennom vårt faglige utviklingsprogram i Startup IX, ønsker vi å gi nødvendig økonomisk innsikt til oppstartsvirksomheter, sier Kim-Are Dønland, Partner og leder ved BDO Tromsø. 

- Ved å være til stede med rådgivere under foredragene og tilby gratis veiledning, vil BDO bidra til å styrke gründeres forståelse. Dette partnerskapet er en unik mulighet til å hjelpe gründere med å takle sentrale utfordringer i oppstartsfaser, sier Lilletun.

Partnerskapet inkluderer også et fast program for utvikling og muligheten for deltakelse fra Norinnova ved relevante BDO-arrangementer. 

- Vi ser frem til et tett samarbeid der vi sammen kan bidra til en vellykket oppstartsreise for disse gründerne, avslutter Dønland.

Løfter ideer ut i verden

Norinnova har oppnådd gode resultater gjennom årene og har hjulpet mange selskaper med å utvikle seg – det har gjort at flere av dem har oppnådd betydelig suksess. 8 av 10 startups som Norinnova hjelper lykkes med å finne finansiering og selskapet har selv investert i over 25 selskaper. Det har skapt flere hundre nye arbeidsplasser og betydelig verdiskaping. Lilletun understreker betydningen av samarbeid og kunnskapsdeling for å skape et sterkt nordnorsk næringsliv.

- Vi ønsker å bruke vår erfaring og våre nettverk til å hjelpe andre. Vi er et privat selskap, men med mange offentlige eiere, inkludert universitetet og fylkeskommunene i nord. Alt vi tjener går tilbake til utvikling av næringslivet. Vårt mål er å lage et så effektivt verktøy som mulig for  å skape enda flere gode gründere og bidra til et sterkere Nord-Norge, Vi har helt fantastiske råvarer her i nord, også i form av unike ideer og ambisiøse gründere og det skaper store muligheter sier Lilletun. 

BDO er fornøyde med å kunne gå inn i et samarbeid med en aktør som Norinnova. 

- Vi er svært glade for samarbeidet med Norinnova og ser frem til å utforske nye muligheter sammen. Norinnova har gjort en fantastisk jobb, og vi er imponert over deres engasjement og innsats. Vi er overbevist om at dette samarbeidet vil føre til spennende prosjekter og nye muligheter for begge parter. Vi ser frem til å jobbe sammen med Norinnova og BDO for å oppnå felles suksess, sier Kim-Are.