- Resultatene har kommet overraskende fort

- Resultatene har kommet overraskende fort

Lovdata gikk i tospann med BDO for ett år siden med mål om å effektivisere og øke kvaliteten på virksomhetsstyringen sin. Resultatet er allerede bedre prosesser, spart tid og en mer effektiv hverdag for økonomi- og markedsavdelingen.

Bilde: Andreas Tjemsland, leder for Business Services i BDO, Odd Storm-Paulsen, direktør i Lovdata, og Johan Pettersson, Senior Manager i BDO– Dette har vært en riktig og langsiktig investering for oss. Vi har fått gode resultater raskt i form av mer effektive prosesser, bedre kontroll og økte konverteringer, sier Kristian Torp, IT-ansvarlig i Lovdata.  

I en anbudskonkurranse i fjor vinter søkte Lovdata en «samarbeidspartner for fremtiden». De skulle gjøre en digital transformasjon av forretningsstøtten og søkte en samarbeidspartner til sitt ERP-prosjekt. Valget falt på BDO. 

– En viktig suksessfaktor har vært at vi hadde et forprosjekt for å kartlegge hvilke løsninger og digitale plattformer som passer oss best. Teamet fra BDO med sin kompetanse har vært helt avgjørende her, sier Torp.

Tett dialog

– Da vi gikk ut av forprosjektet, hadde vi et løsningsforslag som vi designet og startet implementeringen av. Noen systemer ble byttet ut, mindre støttesystemer ble koblet på og det ble gjort en solid jobb for å få dataene til å flyte godt mellom systemene, sier Johan Pettersson, senior manager og kundeansvarlig for Lovdata i BDO. 

Han legger til at oppdraget fra Lovdata har vært spesielt spennende. 

– Det er gøy når kunden har store ambisjoner, og vi kan bidra til å gjøre en forskjell der man ser resultater raskt, sier Pettersson. 

Ola Stenersen, salgs- og markedssjef i Lovdata understreker at et godt samarbeid har vært viktig. 

– Teamet fra BDO har vært engasjerte og fremoverlente fra dag én. Vi satte konkrete mål vi ønsket å oppnå knyttet til bedre samhandling mellom manuelle og automatiske CRM-rutiner. Vi ønsket at “kundereisen” skulle bli mer effektiv og tilpasset kundens behov. Vi ønsket å investere i de beste systemene i markedet for å kunne ligge i forkant. Det har vi nå lykkes med. Prøvetilganger, oppfølginger og konvertering av nye kunder skjer nå automatisk og smidig, som kundene forventer i 2023. Det samme gjelder mersalg, oppsigelser og deler av brukerkommunikasjonen. Det er deilig å jobbe med noen som virkelig vil ha resultater, det smitter over, sier Stenersen.  

Han legger til at det har vært en tett dialog med BDO hele veien. 

– I perioder har vi hatt daglige møter for å koordinere, man blir godt kjent, sier han. 

Grunnmuren er bygd

– De som sitter og jobber med systemene til daglig er svært positive til den store operasjonen vi har gjort. For eksempel på økonomisiden er det utført store endringer som har gitt umiddelbare forbedringer. Flere ansatte melder tilbake at de sparer mye tid i hverdagen på flere automatiserte prosesser, sier Torp. 

Han legger til at de er tidlig i brukerfasen, og at læringskurven fortsatt er høy. 

–  Nå er grunnmuren lagt, så nå kan vi jobbe videre med å utnytte potensialet i systemene og sørge for at de brukes mest mulig fornuftig, sier Torp. 

– Vi i BDO vil bistå Lovdata videre på utviklingen og driften av det digitale. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Pettersson. 

Om Lovdata: 

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.

Lovdatas viktigste inntektskilde er salg av tjenesten Lovdata Pro. Mer om Lovdata på lovdata.no.

Les mer om ERP-system her.