Statsbygg velger BDO for å sikre habilitet

Statsbygg velger BDO for å sikre habilitet

På bildet: Henrik Dagestad og Ida Seljeskog i BDO

- BDO kom med det beste tilbudet og vi var veldig trygge på en god gjennomføringsevne, sier HR-sjef i Statsbygg, Jan Ombudstvedt.

Relasjonsanalyser gir en oversikt over relasjoner til virksomhetens leverandører, slik at man kan håndtere risikoen det utgjør. Dette er spesielt viktig ettersom ansatte kan ha direkte og indirekte relasjoner til leverandører, uten at man er klar over dem.

- Vi er glade for den økte oppmerksomheten rundt feltet, selv om vi alltid har hatt fokus på det. Dette er andre gang vi samarbeider med BDO for å få gjennomført analysen og vi er kjempefornøyde, sier Ombudstvedt og legger til:

- Vi opplever at relasjonsanalysene er en viktig del av vårt bevisstgjøringsarbeid knyttet til habilitet.

Han trekker frem at Statsbygg, som en stor offentlig innkjøper er særlig opptatt av å ha ryddige forhold til habilitet.

 - Vi adresserer det på flere arenaer, med tanke på nyansatte og opplæring, i tillegg til at det er et fast obligatorisk tema under medarbeidersamtaler. Det er også et spesielt viktig tema i anskaffelser og i vårt etiske regelverk.

Tar samfunnsansvar

- Den siste tiden har vi sett flere eksempler som viser hvor viktig det er å ha kjennskap til relasjoner. At en stor aktør som Statsbygg tar samfunnsansvar og aktivt jobber med problemstillinger rundt habilitet tenker vi er veldig viktig, sier Senior manager i RAS (Risk Advisory Services) og fagansvarlig for tjenester knyttet til forebygging av økonomisk kriminalitet i BDO, Ida Seljeskog.

- Vi anbefaler alltid åpenhet og transparens i de tilfeller der man er usikker på en relasjon til en leverandør eller annen tredjepart.

- Under seminaret vil vi vise hvordan man kan bruke dataanalyser til å kartlegge relasjoner mellom leverandører og ansatte. Vi vil også si noe om hvordan man kan følge opp eventuelle kartlagte relasjoner videre, sier Seljeskog.

Advokat, partner og leder for RAS i BDO, Henrik Dagestad mener noe av det viktigste med analysene BDO tilbyr er bevisstgjøringseffekten det har på de ansatte.

- De ansatte blir i forkant informert om hvilke analyser som skal gjennomføres og hva vi kan avdekke. Ved å gjennomføre disse analysene og samtidig synliggjøre interne retningslinjer på området, blir de ansatte kjent med hva som ikke er greit, samt hvordan man går frem i tvilstilfeller.

- De ansatte får et mer bevisst forhold til tematikken og vet at det gjennomføres kontroller, sier Dagestad.