Tussa valgte BDO

Tussa valgte BDO

Håvard Utne Øxnevad, leder for klimaregnskap og rådgivning i BDO. 

- Vi er stolte over tilliten Tussa viser oss. Vi gleder oss til å gå i gang med arbeidet, sier Håvard Utne Øxnevad, leder for klimaregnskap og rådgivning i BDO. 

Tussa er en ledende aktør innen produksjon av fornybar energi, digital infrastruktur og IT-tjenester på Nordvestlandet. De eier i dag 29 vannkraftverk og et biobrenselanlegg. Tussa sine kraftverk produserer nok strøm til å forsyne rundt 40.000 husholdninger per år.  

Tussa er opptatt av å gå foran og være en pådriver på klima- og miljøsiden. Klimaregnskap er derfor viktig for dem.  

- BDO har også tidligere hjulpet oss med å rapportere våre utslipp til kunder, myndigheter og eiere med stor suksess, og vi er glade for å fortsette dette samarbeidet, sier Nina Melle Scharning, organisasjonssjef i Tussa.  

BDO vil levere sin metodikk og ekspertise for å støtte deres mål om å bli en enda mer bærekraftig organisasjon.  

- Dette samarbeidet sikrer at våre handlinger er i tråd med våre ambisjoner. Sammen med BDO er vi klare til å ta nye skritt for å oppnå våre miljømål og inspirere til bærekraftig utvikling i bransjen, sier Scharning.