VB går fra kjede til konsern for å sikre vekst og lokal verdiskaping

VB går fra kjede til konsern for å sikre vekst og lokal verdiskaping

Leder for VB-konsernet, Anders Almestad (t.v), og styreleder i VB Gruppen, Tone Bjørnov (t.h.), er glade for å kunne styrkes som konsern, samtidig som eierne av medlemsbedriftene får beholde og videreutvikle virksomhetene de har skapt.

Bilde: Leder for VB-konsernet, Anders Almestad (t.v), og styreleder i VB Gruppen, Tone Bjørnov (t.h.), er glade for å kunne styrkes som konsern, samtidig som eierne av medlemsbedriftene får beholde og videreutvikle virksomhetene de har skapt.

– Bransjen er i endring og konkurrentene konsoliderer. Vi fikk et mandat fra generalforsamlingen vår i 2021 til å se på hvordan vi best kunne møte disse endringene. Det har vært en omfattende prosess hvor vi har vurdert en rekke løsninger. Det alternativet generalforsamlingen vedtok i november 2022 tror vi vil skape mange muligheter, sier Anders Almestad. 

Han leder det nye VB-konsernet, som har skiftet navn til VB Gruppen.

 

Unik løsning som beskytter lokal verdiskaping

I november 2022 gikk det ut en pressemelding om at Varme & Bad AS (VB) blir Norges første rørleggereide konsern. Det betyr at kjedemedlemmer selger sin virksomhet til VB, der betaling skjer i form av lånefinansierte kontanter og aksjer. Medlemmene som ikke ønsker å selge virksomheten sin kan bli værende i et kjedesamarbeid med VB, eller være tilknyttet kun gjennom et innkjøpssamarbeid. 

Etter at avtaleverket ble signert i løpet av de første månedene i 2023, er det klart at i underkant av 50 medlemsbedrifter blir en integrert del av konsernet etter selve transaksjonen gjennomføres i andre kvartal 2023. Den integrerte delen av konsernet starter opp med over 750 medarbeidere og en forventet omsetning på over 1,5 milliarder allerede i 2023. Rundt 100 bedrifter, som representerer en ytterligere omsetning på rundt 1,5 milliarder blir tilknyttet konsernet gjennom konseptet VB Partner, som tilsvarer et kjedesamarbeid. 

– Vi så på en mengde alternativer, som fusjon, oppkjøp og samarbeid med andre kjeder. Siden vi har fått til dette uten eksterne investorer, fortsetter eierskapet å ligge hos dagens VB-eiere, og vi viderefører og styrker med dette lokal verdiskaping. Det er unikt med den løsningen vi har valgt, sier Almestad.  

Dette har han vært opptatt av siden prosessen startet for rundt to år siden. 

– De som eier medlemsbedriftene i VB er jordnære, hardtarbeidende og kunnskapsrike folk. Mange har bygget opp bedriftene sine over mange tiår, ofte generasjoner. Nå har vi fått til en løsning der vi kan styrkes som et konsern, samtidig som eierne får beholde, og være med å videreutvikle, det de selv har skapt. Det har vi tro på, sier Almestad. 

 

Reisen fra kjede til konsern

Da VB i 2021 skulle i gang med å finne en ny retning for kjeden, startet et samarbeid med BDO. Deres rådgivere har vært en sentral del av reisen fra kjede til konsern. Almestad og styreleder i VB Gruppen, Tone Bjørnov, ser på samarbeidet som en suksessfaktor. 

– BDOs rolle vil jeg si har vært veldig viktig i denne prosessen. Det er mange konsulenthus som har kompetanse på dette, og BDO har forstått VBs kultur og kommet med gode råd. De har vært med oss helt fra å skissere mulige løsninger til vedtaket i generalforsamlingen, sier Almestad og Bjørnov. 

Basert på VBs situasjon kartla BDO ulike endringer og omstruktureringer som kunne gjøre det mulig å møte markedet bedre og ta nye markedsandeler. Etter at VB bestemte seg for å jobbe videre med konsernsporet, har BDO også vært sentrale. Almestad og Bjørnov fremhever rådgiverne som et lim i prosessen. 

– Det gjelder alt fra å forankre løsningen internt gjennom å informere medlemsbedrifter og interne målgrupper til å etablere finansieringsløsninger og forberede transaksjoner. De har vært en pådriver som med engasjement har hatt en svært viktig koordinerende rolle som sikret at vi kom i mål, sier de.

 – Vi er svært glade for at vår kompetanse som strategisk og finansiell rådgiver kommer til nytte i et prosjekt som dette. Først i prosessen frem mot beslutningen om å etablere konsernstruktur, og nå med å implementere den nye konsernmodellen. Vi får bidra til å utvikle norsk bygg- og anleggsbransje generelt, men setter pris på samarbeidet med VB Gruppen spesielt, sier Thomas Lidsheim, partner og leder av Consulting i SørVest i BDO. 

 

Større muligheter som konsern

Anders Almestad og Tone Bjørnov forteller at de skal ta med seg det beste fra kjeden over i konsernet. 

– Vi skal bygge videre på verdiene vi allerede har; nyskapende, pålitelig, samarbeid og respekt. Når vi nå legger til entusiasmen som har kommet gjennom prosessen vi har vært gjennom, både hos eiere og ansatte, har vi et fantastisk grunnlag, mener de. 

Ansatte i bedrifter som blir en integrert del av konsernet vil få mulighet til å ta del i prosjekter og oppgaver på andre steder, spesialisere seg innen rørleggerfaget eller prosjekt, eller begynne å jobbe med ledelse og administrasjon i konsernet. Flere av mulighetene vil også kunne tilfalle ansatte i partnerbedriftene, men det blir i større grad opp til hver enkelt bedrift.

– Vi skal fortsette å jobbe med mange av de samme tingene vi har jobbet med de siste årene, som kompetansebygging, god kundebehandling, riktig avvikshåndtering, lønnsom drift og markedsposisjonering. Forskjellen er at vi nå kan gjøre det med en helt annen fart og styrke, fordi vi har gjennomføringskraften til et konsern, forklarer Almestad og Bjørnov.

Bjørnov mener det vil skape en enklere hverdag for de som driver rørleggerbedriftene.   

– Dette er ofte familiebedrifter med 10-25 ansatte. Ved å være en del av et konsern håper vi de kan fokusere på kunder og fag og mindre på administrasjon. Samtidig får de ansatte flere muligheter i et større konsern. Det er større rom for utvikling og å ta nye roller, så vi vil være en mer attraktiv arbeidsgiver. I tillegg kan vi jobbe enda mer målretta med tema hele VB-konsernet er opptatt av, som bærekraft, sier hun. 

 

Rigget for vekst

De to er tydelige på at ambisjonen er vekst og tilstedeværelse i hele landet.

– Vi skal vokse organisk og gjennom oppkjøp, ta markedsandeler og skape verdier for aksjonærene. Vi bygger konsernet stein for stein, og går for små og mellomstore prosjekter i både privat- og bedriftsmarkedet. Når det gjelder oppkjøp tenker vi kvalitet over kvantitet og bedrifter som skal inn utenfra må være en virkelig god match, blant annet når det gjelder markedsfokus, økonomi og kultur, avslutter Almestad.