Vokser seg store på småkraft

Vokser seg store på småkraft

Småkraft har gått fra å drifte og eie 40 til 220 kraftverk landet rundt på syv år. De er nå Europas største småkraftprodusent, og har ambisjoner om kraftig videre vekst.

Bilde: Erik Røysem Sterud, finansdirektør i Småkraft (t.v.) og Anders Lausund, partner og leder for bransjesatsingen fornybar i BDO.

 

– Vi samarbeider med over 900 grunneiere i hele Norge om å produsere fornybar strøm som er nok til å dekke det årlige forbruket til over 125.000 husholdninger, sier Erik Røysem Sterud, finansdirektør i Småkraft.

Og det stopper ikke der.  

– Potensialet er samarbeid med langt flere og å produsere vesentlig mer fornybar kraft enn vi gjør i dag. For å bli bedre rustet i møte med et stadig mer krevende og komplekst kraftmarked velger flere grunneiere å gå sammen med oss, og det setter vi stor pris på, sier han.

 

Gode samarbeidspartnere

Å vokse er krevende og Småkraft har derfor inngått et samarbeid med BDO.

– BDO er «one stop shop» og bistår oss med alt vi trenger fra løpende bokføring, skatterådgivning, IFRS og digital utvikling og analyser. Det gjør at vi kan konsentrere oss om utvikling av drift, finansiering og videre oppkjøp, sier Røysem Sterud.

– For oss er det viktig at vi jobber mot felles mål og visker ut skillet mellom det å være kunde og leverandør. Vi skal samme vei og gir alt for å komme dit, sier Anders Lausund, partner og leder for bransjesatsingen fornybar i BDO.

Han legger til at Småkraft er en spennende samarbeidspartner, og at BDO setter stor pris på tilliten de har fått.

 

Langsiktig samarbeid

Finansdirektøren understreker at deres fokus er et langsiktig og forutsigbart samarbeid med grunneierne.

– Samarbeidet skal være verdifullt for begge parter. Familiene får en mulighet til å bygge ut uten å ta noen finansiell risiko. Å bygge ut et kraftverk krever opptil 50 millioner kroner i investeringer, samt mye og sammensatt kompetanse som Småkraft har. Strømbransjen er kanskje den mest kompliserte bransjen vi har, sier han. 

Småkraft inngår samarbeid med grunneiere som eier små vassdrag. De tar ansvar for investering, utbygging og å drifte kraftverket. Grunneierne og familiene får en andel av inntekten fra kraftverket så lenge det er i drift, og grunneierne står fritt til å ta tilbake rettighetene etter en tidsavgrenset periode, som gjerne er 40 til 60 år.

– Det er lange og krevende prosesser. Fra vi innleder dialog med grunneierne til ferdig kraftverk er oppe og går kan det gjerne ta 10 år, sier han.

 

Muliggjør vekst

– Vi har satt som ambisjon at vi skal ha den råeste økonomifunksjonen i vår bransje, og det får vi sammen med BDO. Vi har samarbeidet i snart to år, og det er ingen tvil om at samarbeidet gjør oss bedre, i tillegg til at vi kan vokse raskere, sier Røysem Sterud.

Småkraft har til sammen 30 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo, samt to ansatte i Sverige.

–  Vi gleder oss til å ta del i og bistå med den videre reisen Småkraft er på. Deres mål er våre mål, sier Lausund.