2024 er preget av flere store konkurser i bilbransjen

2024 er preget av flere store konkurser i bilbransjen

Det var en markant økning i konkurser i bilbransjen i fjor. Hittil i år har det vært 64 konkurser, noe som er en nedgang fra samme periode i fjor. Likevel har det de siste månedene vært flere store konkurser i bransjen.

Kjell-Fredrik Kristiansen er partner i BDO og bransjeleder for bil.

BDO lanserte i 2022 et interaktivt konkursanalyseverktøy for bilbransjen, med en hensikt i å gi et ferskt oversiktsbilde over konkurser i bransjen. Verktøyet kan i tillegg brukes til å vise hvordan antall konkurser har utviklet seg historisk over årene

Tall fra analyseverktøyet viste i fjor en sterk økning i konkurser fra tidsrommet januar – mai, sammenlignet med de to foregående årene. I løpet av perioden i fjor, var det 69 bedrifter som ble meldt konkurs, mens det i år har vært 64 konkurser. 

- Det har vært mange bilbransjeselskaper som har gått konkurs i år. Det er tøffe tider i bransjen, med store reduksjoner i nybilprisen og tøffere økonomiske forutsetninger, noe som medfører at det er utfordrende tider for mange, sier bransjeleder for bil og partner i BDO, Kjell-Fredrik Kristiansen.  


Mange utfordringer 

Det har vært turbulente år for bilbransjen som de siste årene som opplevde leveringsproblemer som et resultat av pandemi og krigen i Ukraina. Med en historisk svak norsk krone og en bransje som er helt uavhengig av importerte varer, var også siste halvdel av 2023 og starten på 2024 en vanskelig periode for mange selskaper.

De tre største konkursene målt i omsetning hittil i år: Fleks AS, Ars Consulting AS og Bøhm Auto AS.


Vil du sjekke ut konkursanalyseverktøyet selv? Du finner det her.