Adrian jobber med kunstig intelligens

Adrian jobber med kunstig intelligens

Tredjeårsstudenten studerer økonomi og teknologi ved NTNU, og jobber deltid i BDO ved siden av studiene.

Adrian Gran von Hall (bildet) går tredjeåret industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim.

Rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO utvikler teknologi for å forbedre og forenkle tjenestene til kundene. Adrian Gran von Hall trener en maskinlæringsmodell for revisjon. Han går tredjeåret industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim. 

– Jeg begynte der fordi det svarte opp både økonomi- og teknologiinteressen min. Jeg har alltid vært glad i matematikk, og begynte litt med programmering på ungdomsskolen.  

Nå tar han spesialisering innenfor kunstig intelligens. 

– Dette er under konstant utvikling, endrer seg hele tiden – og det går fort! 

Jobberfaringen og studiekompetansen utfyller hverandre

Adrian forteller at han helt klart bruker erfaringen han får i deltidsjobben i BDO i studiene. 

– Det er veldig overlapp. Når jeg tar et fag er det sannsynlig at jeg har vært innom det samme temaet i forbindelse med jobben i BDO, eller omvendt – at jeg har lært noe på skolen som jeg får bruk for i praksis. 

Selv om utviklingen skjer fort, mener Adrian de er godt oppdatert på studiet, med unntak av på verktøyene han jobber med, for eksempel innen kunstig intelligens. 

– På NTNU er mye veldig teoretisk. Vi lærer mye om bakgrunnen og hva kunstig intelligens er, men ikke så mye om hvordan vi kan bruke det, som jeg gjør i BDO. 

Adrian var egentlig ute etter en sommerjobb, men var litt for sent ute til å søke om det i BDO. Via bekjente fikk han vite om at BDO var på jakt etter studenter som kunne være med på utviklingen av den digitale løsningen på et prosjekt.  

– Jeg visste litt om BDO etter å ha vært på en bedriftspresentasjon, og fikk et godt inntrykk etter å ha snakket mer med dem som holdt presentasjonen – som hadde samme utdanningsbakgrunn som jeg tar, forteller Adrian. 

Fra servicearbeid til maskinlæring 

Da Adrian begynte i BDO jobbet han med å drive service på en digital robot som gjør revisjonshandlinger. Nå har prosjektet utviklet seg til å omfatte mer og bedre funksjonalitet, og inkluderer blant annet en maskinlæringsmodell som kan lese mer dokumentasjon enn tidligere. 

Maskinlæringsmodellen finner mønster i dataene, og jeg jobber med å få den til å gjenkjenne dem. I revisjonssammenheng vil det si at modellen gjenkjenner felter som brukes i revideringen. På den måten finner maskinlæringsmodellen relevant data, som revideres i et eget program, forteller han.   

Det er de enkle, gjentakende oppgavene som effektiviseres. Med det gjør maskinlæring arbeidsdagen til en revisor mer spennende, mener Adrian. 

– Revisorene kan bruke kompetansen sin til mer krevende oppgaver. Det er fortsatt mye som ikke kan digitaliseres. 

Digitalisering gir muligheter 

Om få år tror Adrian at det ikke lenger handler om å få tilsendt dokumentasjon, men at informasjonen blir hentet ut i mye større grad enn det som gjøres i dag:  

– Jo mer sømløs revisjonen blir, jo tidligere kan revisoren være på ballen og bistå kunden. Og kanskje kan revisor fremover være i forkant og forhindre at feil skjer, og med det sikre kvalitet fra start. 

Adrian tror også at jo enklere det blir å revidere noe, jo strengere krav vil myndighetene sette. 

– Det vil være til alles fordel – fordi det vil bidra til å sikre at selskapene driver på en god måte regnskapsmessig. 

– Jo mer som digitaliseres, jo mer data kan vi hente ut – i stedet for å få det tilsendt i ulike filer. Det vil gjøre revisjonen sikrere, fordi det ikke vil være mulig at data faller bort eller ikke kommer med når det går gjennom ett system. I tillegg kan man kanskje kunne gjøre flere revisjonshandlinger enn det som er påkrevd i dag, sier Adrian. 

Teknologi i BDO 

Adrian opplever at BDO er veldig opptatt av å utforske og ta i bruk ny teknologi. Det handler også om at kundene digitaliserer seg og tar i bruk nye systemer – som gjør at vi må ha oppdatert kunnskap for å kunne bistå og rådgi dem.  

– Det er vilje i BDO, og det er stilig, sier Adrian. – Det er nok av muligheter på dette feltet. Det handler egentlig om å komme med gode ideer og forslag, så kan det være at jeg sitter og jobber med det en måned senere. Og det synes jeg er gøy!