BDO evaluerte Riksrevisjonen

BDO evaluerte Riksrevisjonen

Når revisoren selv må sees i kortene.

Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Sverre Lunde. (Foto: Mathias Fossum / Riksrevisjonen)

BDO tok det virkelig som en tillitserklæring da de fikk i oppdrag å evaluere kontrollarbeidet til revisoren over alle revisorer, Riksrevisjonen.

– Samarbeidet med BDO har vært en nøkkel til vår kontinuerlige forbedring av revisjonskvaliteten i våre oppdrag. Deres engasjement og faglige ekspertise har ikke bare styrket vår evne til å levere god kvalitet, men også etterlatt oss med en fornyet følelse av tillit og trygghet i vårt arbeid, sier ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Sverre Lunde.

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan, og sørger for at den offentlige pengebruken er transparent, ansvarlig og i tråd med lover og regler. 

BDO fikk ansvaret for å gjennomføre en uavhengig ekstern evaluering av Riksrevisjonens arbeid med å kontrollere og sikre kvaliteten på oppdraget de utfører. Arbeidet omfattet en evaluering av den interne kvalitetskontrollen til Riksrevisjonen, herunder organiseringen og gjennomføringen av den. 

BDOs revisorer, Terje Tvedt og Nabil El Hamouti, ga flere anbefalinger til videreutvikling av Riksrevisjonens prosesser og rutiner, og bisto videre med revisjonsfaglig rådgivning. 

Revisorene fra BDO mener samarbeidet har vært lærerikt for begge parter. 

– Fra vår side har vi fått ny forståelse for og innsikt i utfordringene knyttet til revisjon av statsregnskapet, forteller Terje Tvedt. 

– Takket være Riksrevisjonens proaktive og engasjerende bidrag gjennom hele prosessen, har samarbeidet fungert veldig godt, mener Nabil El Hamouti.

I etterkant av evalueringen bisto BDO Riksrevisjonen med kvalitetssikring av selve gjennomføringen av revisjonen, ved å delta i planleggings- og vurderingsmøter for et utvalg av Riksrevisjonens revisjonsoppdrag. 

BDOs funn og evaluering ble brukt som en del av grunnlaget da et utvalg oppnevnt av Stortinget gjennomgikk virksomheten til Riksrevisjonen, for å komme med forslag til endringer i loven om Riksrevisjonen. BDOs anbefalinger ble i stor grad omtalt i utvalgets rapport til Stortinget.