BDO har lansert «Risikokompasset»

BDO har lansert «Risikokompasset»

Med Risikokompasset får du økt kunde- og leverandørkontroll, som gjør at du kan sikre din virksomhet en god etterlevelse innenfor områdene CSRD og ESR, informasjonssikkerhet og åpenhetsloven.

Risikokompasset presenteres av BDOs Risk Advisory Services, her ved Nicolai Andreas Bugge Lyså (t.v.) og Kim Huu Luong. (Foto: Sindre Lien Rildå / BDO)

Det kommer stadig strengere krav i lover og regelverk og alle interessenter krever åpenhet, noe som også stiller krav til god etterlevelse. 

BDO har derfor utviklet Risikokompasset – et digitalt verktøy som kartlegger og dokumenterer risikoer et selskap står ovenfor i møte med deres leverandører.

- Risikokompasset gir deg full kontroll på leverandørrisikoen gjennom en datadrevet kartlegging av dine leverandører. Med dette verktøyet kan du enkelt kontrollere egne leverandører og kunder opp mot relevante risikoer innen eksempelvis hvitvasking, korrupsjon og misligheter, sier manager i BDO Consulting, Kim Huu Luong. 

- Kan tilpasses

Med Risikokompasset gjøres kartleggingsarbeidet på en brøkdel av tiden det vanligvis tar, og man får en god oversikt, mer tid til å drive helhetlig compliancearbeid og muligheten til å iverksette risikobaserte tiltak. 

Det er også mulig å tilpasse verktøyet etter konkrete ønsker fra kunder.

- I tilfeller hvor virksomheter avdekker forhold de ønsker å følge opp ytterligere, eller trenger bistand til, har BDO fagpersoner som kan bidra med relevant fagkompetanse innenfor de ulike områdene, sier Luong. 

Les mer om Risikokompasset her