BDO klatrer mest

BDO klatrer mest

BDO tok et kjempehopp både blant økonomistudenter og yrkesaktive i den siste Universum-undersøkelsen. Dermed legger BDO bak seg et godt år, med to diplom som bevis på at målrettet rekrutteringsarbeid lønner seg.

Kalina Pavlova, Ida Marie Moen & Eskild Tuft Thorgeirsson trives godt i BDO. (Foto: Sindre Lien Rildå)

Universum kartlegger hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere og studenters karrierepreferanser ved norske universiteter og høyskoler. BDO rangeres i år som nummer 29, og kåres dermed av Universum til «årets klatrer». I undersøkelsen har hele 10.946 studenter fra 24 forskjellige utdanningsinstitusjoner sagt sin mening.

Vi har spurt BDO-erne Ida, Kalina og Eskild hvorfor de jobber i BDO og hva de synes er det beste med sin arbeidsgiver.

Godt arbeidsmiljø

Ida Marie Moen startet i BDO i 2019 og stortrives med utviklingsmulighetene i Consulting. Hun er manager og jobber med styring og kontroll i avdelingen Samfunns- og forretningsutvikling ved Oslokontoret. 

- Jeg jobber i BDO fordi det det gir meg en veldig fleksibel, givende og spennende arbeidshverdag. Her får jeg hele tiden mulighet til å lære og utvikle meg videre, sier Ida Marie. 

Videre trekker hun frem at det aller beste med å jobbe i BDO er det fantastiske arbeidsmiljøet. 

- Jeg føler meg veldig heldig som får mulighet til å jobbe med så mange hyggelige, engasjerte og dyktige kollegaer hver dag, sier hun. 

Folk først

Kalina Pavovla jobber i dag som supervisor i Business Services. Hun setter stor pris på arbeidsmiljøet i BDO. 

- Jeg jobber i BDO fordi folk settes alltid først. Utfordringer og kontinuerlig utvikling er noen av de viktigste faktorene for meg, og jeg opplever å få støtte og engasjement for min ønskede karrierevei til å kunne vokse. Jeg synes det beste med å jobbe i BDO er det gode samholdet og arbeidsmiljøet vi har både innenfor egne tjenesteområder og på tvers, forteller Kalina.

Mulighet til å påvirke

Eskild Tuft Thorgeirsson er manager i Consulting og jobber som prosjektleder med prosjektstøtte. Han setter pris på sin påvirkningskraft i BDO. 

- Jeg jobber i BDO fordi jeg i svært stor grad kan påvirke hva jeg jobber med og min egen karriereutvikling. Det beste med å jobbe i BDO er at man har enorm frihet, og vi har det gøy på jobb hver dag, sier Eskild. 

Helene Maurseth, Kristin Høy Lian, Marte Elisabeth Ryen & Ove Forseth mottok pris på vegne av BDO.


Langsiktig satsing

Leder for rekruttering i BDO, Kristin Høy Lian, er godt fornøyd med utviklingen til BDO på Universum-målingene.

- Dette er en strålende tilbakemelding, og vi retter en stor takk alle BDO-ere som hver dag bidrar til å skape en attraktiv arbeidsplass. Rekruttering av nyutdannede og interns er et viktig og langsiktig satsingsområde som vi skal fortsette å styrke sammen med engasjerte BDO-ere over hele landet, sier Kristin.

At vi også klatrer såpass mye blant de som allerede har flere års erfaring i arbeidslivet, mener hun er utrolig gøy og viser at BDO er et flott sted å arbeide.  

- Vi jobber videre med ulike tiltak for å tiltrekke oss enda flere dyktige medarbeidere - et langsiktig arbeid som gjøres sammen med engasjerte BDO-ere over hele landet, sier Kristin.