BDO og Redd Barna forlenger 15-årig samarbeid

BDO og Redd Barna forlenger 15-årig samarbeid

I BDO er vi stolte over å være en av Redd Barnas hovedsamarbeidspartnere. Nå forlenger vi avtalen og markerer samtidig at vi har stått sammen i hele 15 år.
Adm.dir i BDO Martin Aasen og generalsekretær i Redd Barna Birgitte Lange signerer avtale om å forlenge samarbeidet som allerede har vart siden 2009.

- Vi er veldig takknemlige for alt BDO har bidratt med i årenes løp, senest med deres fantastiske mobilisering rundt høstens TV-aksjon. Vi ser frem imot nye gode år som tette samarbeidspartnere, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

Helt siden 2009 har BDO bidratt til Redd Barna sitt arbeid gjennom både engasjement, økonomiske midler og kunnskap. Nå fortsetter arbeidet for å styrke barns rettigheter.

Adm.dir, Martin Aasen er glad for at Redd Barna og BDO fortsetter reisen sammen:

- Gjennom dette samarbeidet tar vi del i et betydningsfullt arbeid, og får mulighet til å hjelpe andre - langt ut over egen virksomhet. Redd Barna har en unik evne til å oppnå dokumenterbare resultater, som skaper en bedre fremtid for barn over hele verden, sier han.

I avtalen er det blant annet øremerket støtte til deres viktige utdanningsarbeid i Uganda, for å sikre at enda flere barn i får livsviktig skolegang. BDO har også en egen lønnsgiverordning, der medarbeidere bidrar med månedlige beløp til dette formålet. 

I tillegg skal samarbeidet nå rette fokus mot at idretten i Norge blir en enda tryggere arena, hvor alle barn kan delta og oppleve samhold. Gjennom konseptet Trygg på Trening, som Redd Barna har utviklet i samarbeid med idretten selv, skal vi dele viktig kunnskap og nyttige verktøy for alle som er engasjert i idrett og aktivitet for barn.

BDOs rådgivere bidrar også løpende på prosjekter inn mot Redd Barna. Her kommer vi tett på ledelsen og fagavdelingene deres - med mål om å styrke både organisasjonen og arbeidet, slik at de kan bli så effektive som mulig i deres virke som humanitær aktør.

Vi gleder oss til fortsettelsen!