BDO rigger for vekst i Bergen

BDO rigger for vekst i Bergen

Skal doble antall ansatte de neste tre årene.

F.v. Charlotte Bårdsen, partner og kontorleder i Bergen, og Stig Are Lauvnes, regionleder i BDO SørVest.

BDO har vært til stede i Bergen i 25 år, og har hatt god vekst de siste årene. Nå er det 60 ansatte innen revisjon, business services, consulting og advokat i kontorene i Kronstadparken.

– Vi har alltid satset på små- og mellomstore bedrifter. I tillegg til disse vil vi i fremtiden også knytte til oss større kunder med mer komplekse behov. Derfor har vi behov for å ansette både nye og erfarne økonomer og jurister. Dette gjør vi for å realisere de vekstambisjonene vi har i Bergen de kommende årene, sier regionleder Stig Are Lauvnes i BDO SørVest.

Til sammen skal BDO i Bergen ansette til sammen 70 rådgivere, revisorer og advokater de neste tre årene

Viktig milepæl

BDO i Bergen er en del av region SørVest som strekker seg fra Bergen i nord til Kristiansand i sør.

- Da vi for fire år siden gikk inn i region SørVest satte vi oss et mål om 70 millioner i omsetning 

Den gang virket det ganske uoppnåelig. I 2024 vil vi passere en viktig milepæl med 90 millioner kroner i omsetning. Dette er utrolig motiverende både for meg som leder, men jeg ser også at dette gir de ansatte god motivasjon, sier Charlotte Bårdsen, partner og kontorleder i Bergen.  

Stig Are Lauvnes tror veksten skyldes flere faktorer, men oppsummert mener han BDO gjør mye riktig i Bergen. 

- Næringslivet på Vestlandet utvikler seg, og vi ser at våre tjenester blir stadig mer etterspurt.  Vi har hatt stort tilfang av nye kunder. Dette tror jeg skyldes at vi har god bransjekunnskap, og er tett på det lokale næringslivet, som igjen gjør oss i stand til å være relevante rådgivere for kundene våre, sier Lauvnes.

Suksessfaktoren er menneskene

Charlotte Bårdsen har stor tro på ambisjonene om vekst for BDO i Bergen. 

- Vi har satt oss ambisiøse mål om fortsatt vekst. Suksessfaktoren ligger i menneskene våre og de vi nå skal rekruttere. Det er krevende å finne de riktige kandidatene, men vi opplever at vi er en stadig mer attraktiv arbeidsgiver.  Vi skiller oss ut fra konkurrentene ved at våre ansatte får utviklende tilleggsoppgaver utover det operasjonelle. Hos oss kan de ansatte også i større grad spesialisere seg, sier Charlotte Bårdsen.

Hun ser også et stort potensial i bærekraftsrapportering.

 - Hvis vi ser noen år frem i tid vil stadig flere bedrifter treffes av Det europeiske direktivet CSRD. Økt rapportering på bærekraft vil bety mye, og er et stort mulighetsrom for oss. Vi synes dette er utrolig spennende, og vi rigger oss sammen med resten av revisjonsbransjen for å rådgi våre kunder og attestere på bærekraftsrapportering. Vi tror at dette vil gjøre bransjen mer attraktiv for kommende revisorer og regnskapsførere, sier Charlotte Bårdsen.

Nå vil hun gjerne ha dyktige folk «hem til Bergen». 

Saken er også omtalt i Bergensavisen 05.02.24Om BDO i Bergen

BDO er et ledende revisjon- og rådgivningskontor med kontor i Kronstadparken. BDO har vært til stede i Bergen siden 1998, og har god kjennskap til det lokale næringslivet. Vi jobber tett med ulike virksomheter på hele Vestlandet på tvers av ulike bransjer. Vi er et multi-kompetansehus med 60 ansatte innen revisjon, business services, advokat og consulting. Januar 2020 ble BDO i Bergen en del av region SørVest som strekker seg fra Bergen i nord til Kristiansand i sør.