BDO skal levere revisjonstjenester til Sandefjord Lufthavn AS

BDO skal levere revisjonstjenester til Sandefjord Lufthavn AS

- TORP Sandefjord lufthavn er en godt etablert og kjent merkevare både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi gleder oss til samarbeidet med Sandefjord Lufthavn AS i tiden fremover, sier Anders Lausund, partner revisjon i BDO Vestfold.

Anders Lausund, partner revisjon i BDO Vestfold.

TORP som er en av få norske flyplasser som ikke er statlig eid, tilbyr et omfattende rutenett og er Norges største private flyplass. Sandefjord Lufthavn AS eier og driver TORP med konsesjon fra Samferdselsdepartementet. Etter et åpent anbud er det nå klart at BDO skal levere revisortjenester til Sandefjord Lufthavn AS. 

- Vi er stolte over at Sandefjord Lufthavn AS valgte oss som revisor. Det er en fjær i hatten! Vi har i høst kommet godt i gang med oppdraget og jeg mener vi har satt sammen et slagkraftig team for å kunne forstå selskapets hverdag, utfordringer og forretningsstrategi, fortsetter Lausund.  

Solid totalpakke

- BDO leverte den beste løsningen totalt sett for Sandefjord Lufthavn AS. Deres kombinasjon av ressurser, økonomiske betingelser og kompetanse kom tydelig frem i løsningsforslaget som ble presentert. Nå gleder vi oss til å komme ordentlig i gang, sier Gisle Skansen, administrerende direktør i Sandefjord Lufthavn AS.

BDO tiltrådde som revisor i 2023.