BDO skal levere til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

BDO skal levere til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

- Vi er kjempefornøyde med at samarbeidet forlenges. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er en god samarbeidspartner for oss, og vi i BDO er utrolig stolte av å kunne fortsette leveransen, sier Øistein Harsem, partner Consulting i BDO.

Øistein Harsem, partner Consulting i BDO

Nå er det klart at BDO skal levere tjenester innen tilskuddsforvaltning og tilsyn til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) de neste fire årene. Harsem kjenner godt til HK-dir etter å ha jobbet med dem i over ti år. I tillegg har han lang erfaring med tilskuddsordninger, blant annet på vegne av Kompetanse Norge.

Storsatsing innen utdanning

- Du kan si at vi begynner å bli godt kjent med direktoratet, ja. Men det er nettopp dette vi i BDO skal være gode på. Foruten om HK-dir, bistår vi Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet på en rekke områder, og vi har en storsatsing mot utdanningssektoren. At HK-dir valgte oss, er et prov på at den satsingen fungerer, sier Harsem.

Harsem forteller videre at tilskudd er et prioritert område for BDO. Selv har han en doktorgrad i politisk økonomi fra Universitetet i Tromsø.

- BDO skal være best både på mottaker- og giversiden når det gjelder tilskuddsordninger. Hvis man tar en kikk på hvilke fagområder BDO leverer, ser vi at tilskuddsforvaltning er et område der hele spekteret er dekket, fortsetter Harsem.

Har store forventninger til samarbeidet

I 2023 hadde HK-dir ansvaret for 113 aktive tilskuddsordninger, og forvaltet om lag 3,7 milliarder kroner innenfor disse ordningene.

- Fra tid til annen har vi behov for ekstern bistand knyttet til tilskuddsforvaltningen. Derfor gjennomførte HK-dir i 2023 en anskaffelse for å få på plass en rammeavtale for bistand innen tilskuddsforvaltning og tilsyn/gransking. Denne anskaffelseskonkurransen vant BDO, da de leverte det beste tilbudet både med tanke på pris og kvalitet, sier Eric Wang Wikstrøm, fungerende avdelingsleder for tilskudd i HK-dir.

Wikstrøm forteller at han er imponert over den faglige kompetansen BDO besitter, og at tidligere samarbeid har gitt gode erfaringer.

- Vi har store forventninger til samarbeidet fremover. Særlig fordi BDO tilbyr ressurspersoner med lang og relevant erfaring og kompetanse for oss i HK-dir. Ressurspersonene har erfaring fra utdannings- og kompetansesektoren, og med oppdrag for offentlige tilskuddsforvaltere. Denne erfaringen gir ressurspersonene en god forståelse for egenskapene og utfordringene for tilskuddsforvaltning innenfor vår sektor, avslutter Wikstrøm.Om HK-dir

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har som hensikt å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, samt styrke internasjonalt samarbeid og bidra til den digitale omstillingen av høyskoler og universitet.