BDO skal levere varslingstjenester til Fredrikstad og Drammen

BDO skal levere varslingstjenester til Fredrikstad og Drammen

Både Fredrikstad og Drammen kommune har valgt BDO som leverandør av sin varslingstjeneste de kommende årene. BDO blir dermed ansvarlig for mottak og vurdering av varsler, og foreslå tiltak for hvordan varslene best kan behandles. I tillegg skal BDO drifte varslingsrådet i Fredrikstad kommune.

Marius Fein, direktør i Consulting i BDO.

- Vi er godt fornøyde med at stadig flere kommuner erfarer hvordan vi kan bistå dem med oppfølging av varslingssaker, sier Marius Fein, direktør i Consulting i BDO.  

I Fredrikstad fikk BDO fornyet tillit etter å ha vært leverandør til kommunens varslingsordning siden 2019. Etter en åpen konkurranse, der tre tilbydere var med, ble BDO valgt som leverandør for de neste fire årene, med opsjon på ytterligere to år. Gode løsninger og kvalitet på tjenesten ble sentralt i valget, i tillegg til BDOs erfaring og kompetanse.   

- Vi vet at vår varslingstjeneste er i gode hender hos BDO, og er fornøyde med den jobben de har gjort for oss så langt, sier Pål Henning Klavenes, virksomhetsleder for kvalitet og styring i Fredrikstad kommune. 

Fredrikstad kommune har i tillegg valgt å sette ut driften av sitt varslingsråd, som er et rådgivende organ. BDO drifter varslingsrådet, med Fein som leder, mens partner og advokat Henrik Dagestad er nestleder. At kommunens varslingsordning og varslingsråd er satt ut til eksterne var i utgangspunktet en politisk beslutning fra 2019. Ordningen gjør at de varslene som krever grundigere behandling får en uavhengig innledende vurdering, noe som bygger tillit og troverdighet hos kommunens medarbeidere og innbyggere.  

- Ordningen har så langt vist seg å fungere svært godt for oss. Vi ser at BDO vurderer varslene på en balansert måte, og gjør solide skjønnsmessige vurderinger. Vi i kommuneadministrasjonen har stor nytte av rådene vi får etter BDOs saksbehandling, og særlig av at de kommer med konkrete forslag til hvordan sakene bør følges opp, forteller Klavenes.  

Ordningen gir BDOs team mulighet til å gjennomføre innledende undersøkelser i varslingssakene, slik at vurderingene blir gjort på et solid grunnlag.  

- Det er meningsfullt å hjelpe kommunen med å ta gode og opplyste beslutninger, samtidig som en del saker ikke trenger å gjøres større enn det er grunnlag for, sier Fein. 

- Dette er en del av samfunnsoppdraget vårt.  

Både Fredrikstad og Drammen kommune har allerede fått nyte godt av erfaringen hos BDOs rådgivere. Varslingsordningen gir alle ansatte i Fredrikstad og Drammen en kanal for å varsle om kritikkverdige forhold i kommunens virksomhet, i tillegg til at innbyggerne for øvrig kan sende inn varsler og bekymringsmeldinger.  

Varslingskanalene skal behandle varsler om kritikkverdige forhold, definert i arbeidsmiljøloven som forhold i strid med rettsregler eller etiske retningslinjer og normer. Eksempler kan være fare for liv og helse, korrupsjon og økonomisk kriminalitet eller brudd på personvernlovgivningen.  

Det er flere måter å varsle på, blant annet via BDOs varslingstelefon, elektronisk skjema eller brev. Alle henvendelser blir behandlet utfra strenge krav til personvern, informasjonssikkerhet og anonymitet. Varsler velger selv om hen vil være anonym.  

- Våre teknologiske løsninger er utviklet spesielt med tanke på å ivareta varsleren og opplysningene på en best mulig måte, uansett om varselet er anonymt, delvis anonymt eller åpent, forklarer Fein.  

Avtalene trådte i kraft ved årsskiftet 2023/2024.