Fra Telemark til Canada med suksess

Fra Telemark til Canada med suksess

Da Bluegreen skulle ta sitt banebrytende oppdrettsanlegg Marine Donut til markedet og Canada, ble BDOs internasjonale tilstedeværelse avgjørende. Med et sterkt økonomisk kompetanseteam i ryggen, kunne gründeren fokusere på vekst for oppdrettssmultringen sin.

Oppdrettsanlegget Marine Donut er designet slik at fisken «mosjoneres» og svømmer i sirkel. (Foto: Brunes Foto)

Selskapet Bluegreen ble stiftet på Stathelle i Telemark i 2020 og er et kompetansemiljø med ledende internasjonal ekspertise på termoplast. Med lang erfaring i industrien, har gründer Nils Johan Tufte sikret at Bluegreen på få år er blitt en spennende og sentral aktør innen bærekraftig fiskeoppdrett.

- Ferden vår har akkurat begynt, men vi har likevel fått en solid posisjon i markedet. Den skal vi ta godt vare på og utnytte, sier Tufte.

Oppdrettsanlegget Marine Donut er skreddersydd for fremtidens konsesjons- og produksjonsregime, og kan benyttes til post-smolt og matfisk. I tillegg er anlegget designet slik at fisken «mosjoneres» og svømmer i sirkel, noe som også gir en god fiskevelferd. Det første anlegget ble ferdigprodusert i sommer og fraktet fra Telemark til Molde, hvor det har fått et nytt hjem hos verdens største lakseoppdretter SalMar.

- Jeg husker godt møtet vi hadde i oppstarten for mange år siden, hvor vi ble introdusert for Nils Johan sin visjon. Det er utrolig imponerende hva han fått til med denne visjonen på så kort tid, sier partner i BDO, Erik Ritch-Reinfjord (34).Etablerte gode økonomiske rutiner

Ritch-Reinfjord startet i BDO i 2011 og leder avdelingen Business Services som tilbyr både regnskap, rådgivning, system, integrasjon, CFO for hire og digital rådgivning i Telemark, Vestfold og Buskerud. Med sin bakgrunn som statsautorisert regnskapsfører, samt statsautorisert revisor, er han i dag innleid CFO i Bluegreen og følger selskapet tett.

- Samarbeidet startet med at vi var rådgiver og sparringspartner for Bluegreen. Etter hvert som selskapet fikk aktivitet, var BDO med å etablere gode interne rutiner rundt rapportering og systemflyt. Det ble også naturlig at vi bidro med regnskapsføring for Bluegreen-selskapene, sier Ritch-Reinfjord.

Dette skulle vise seg å være begynnelsen på et utrolig spennende samarbeid. For da Bluegreen skulle bevege seg til Canada, var det en ekspansjon som krevde kunnskap og innsikt også utenfor det norske regelverket.

- Med tilstedeværelse i over 100 land kan vi fungere som «Ett BDO» på tvers av landegrensene. Det ble koblet på ressurser for M&A i forbindelse med en kapitalinnhenting, samt et team i BDO Canada for å støtte Bluegreen sine aktiviteter der. All rapportering er tilrettelagt på engelsk slik at vi kan arbeide internasjonalt på en effektiv måte, sier Ritch-Reinfjord.

BDO er «one stop shop»

Gründer Nils Johan Tufte er også fornøyd med samarbeidet med Ritch-Reinfjord og resten av teamet i BDO. Han forteller at det har gitt ham en trygghet, slik at han kan fokusere på drift og utvikling av Bluegreen, mens teamet til deres innleide CFO Ritch-Reinfjord i BDO kan håndtere det økonomiske.

- Samarbeidet med BDO er ideelt for oss. Erik er fleksibel, dyktig og bidrar med de behovene vi har. I de tilfeller hvor bredere kompetanse eller kapasitet må inn, har BDO det som skal til. Det opplever vi som effektivt – one stop shop!, sier Tufte.

F.v. Erik Ritch-Reinfjord, Partner Business Services BDO, og Nils Johan Tufte, gründer i Bluegreen.


Ritch-Reinfjord råder alle gründerselskaper som satser stort, om å ikke vente med å koble på et team som kan vokse med selskapet.

For etter hvert som et prosjekt utvikler seg og selskapet blir større, øker også utfordringene og spørsmålene knyttet til blant annet skattefunn, verdsettelse, juridiske problemstillinger, kapitalinnhenting og optimal systempark

- Da er det godt å ha et selskap som BDO i ryggen, som kan kobles på når ulike utfordringer oppstår og som frigir tid og støtter opp under ledelsen og eierne. Det er ekstremt viktig å etablere gode rutiner og systemer for økonomistyring tidlig, spesielt når en har som ambisjon å vokse, avslutter Ritch-Reinfjord.