ISO-sertifiseringene i boks for Zurface

ISO-sertifiseringene i boks for Zurface

Hva skal til for å bli sertifisert ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001? Det kan være en stor og uoversiktlig oppgave første gangen. Zurface AB fikk hjelp av BDOs eksperter i Norge.

Vanessa Vicko, bærekraftskoordinator i Zurface.

– Vi trengte støtte og veiledning for å forberede oss på sertifiseringsprosessen til disse internasjonale standardene. Vi har lært veldig mye om hva et slikt styringssystem innebærer gjennom hjelp og grundig veiledning i forarbeidet, sier Vanessa Vicko, bærekraftskoordinator i Zurface. 

BDO hjalp Zurface i en periode på fem måneder gjennom ulike steg i forberedelsene, slik at de fikk større forståelse for kravene og hvilken informasjon og dokumentasjon som måtte på plass for å bli klar for sertifiseringsprosessen. 

– I etterkant ble vi revidert av et uavhengig sertifiseringsorgan, slik ISO krever, og har fått sertifiseringene vi ønsket, sier Vicko. 

Zurface er en svensk totalleverandør at naturstein til bygg- og anleggsbransjen og interiørmarkedet i hele Norden. Deres produkter ser du blant annet på offentlige steder som torget, i gaten, parken, eller i private hjem, for eksempel på kjøkkenet, badet eller gangen. 

Sertifiseringene viser at selskapets styringssystemer oppfyller strenge standardkrav for kvalitet, miljø og helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Noe av dokumentasjonen som kreves er felles for de ulike standardene, siden de bygger på samme prinsipper. Derfor er det vanlig å søke sertifisering for flere standarder samtidig. 

– Gjennom prosessen har vi fått robuste styringssystemer som blant annet hjelper oss med å redusere vår miljøpåvirkning. Ett av prinsippene i ISO er kontinuerlig forbedring. Vi har fått veiledning som hjelper oss med å fortsette dette arbeidet, og sikrer at vi kan integrere bærekraft i vår virksomhetsdrift på en bedre måte fremover. Vi takker for et herlig samarbeid og kompetansen BDO har tilført oss, sier Vicko. 

– Det har vært en glede å støtte Vanessa og Zurface med ISO-arbeidet, sier Marte Bjelland, som ledet arbeidet fra BDOs side. 

– Det var et mål i prosjektet å sikre at de fikk verktøy til å jobbe med styringssystemene og kontinuerlig forbedring på egenhånd. Jeg har også et personlig mål om å omdanne bærekraftskrav til noe praktisk og håndterbart som det er gøy å jobbe med. Jeg er glad for at Zurface nå er klare for å ta dette videre. Vi gratulerer med sertifiseringene og ønsker lykke til, sier Bjelland.