Kapret drømmekunden på forsikring

Kapret drømmekunden på forsikring

Med spesialkompetanse på forsikring, har partner Alexander Hjelmtvedt hos BDO Innlandet sikret flere nye kontrakter med forsikringskunder.

Da Alexander Hjelmtvedt flyttet tilbake til hjemtraktene for to år siden, etter flere år i hovedstaden – hadde han med seg mye kunnskap i bagasjen. 

- Den største forskjellen på å jobbe i Oslo og Innlandet er at det er litt mindre forhold. Du kommer tettere på både kunder og de du jobber med. Det blir en litt mer personlig stemning, sier Alexander. 

Det betyr likevel ikke at du ikke fortsatt kan jobbe med store kunder. 

I fjor sikret Alexander en avtale med forsikringsselskapet Ly Forsikring, som hadde en omsetning på mer enn 500 millioner kroner i 2022. 

- Ly forsikring er en nasjonal aktør som tilbyr skadeforsikringer til næringslivskunder, og har hovedkontor på Moelv. Akkurat som BDO, er også de opptatt av lokalmiljøet og lokalt næringsliv, sier Alexander. 

Han trekker paralleller til BDOs motto «Tett på», og mener at dette også var blant grunnene til at valget faktisk falt på BDO for Ly forsikring. 

- Dette har vært drømmekunden min i Innlandet. Det er en spennende kunde, som jeg også har vært en del ute og besøkt. 

Det er likevel ikke til å legge skjul på at Alexanders bransjekunnskap har spilt en stor rolle. 

- Ettersom det er en del egne regler å forholde seg til for forsikringsselskaper, så krever det ganske mye bransjekompetanse fra revisjonspartneren og resten av teamet, sier Alexander. 

Spesialkompetanse på forsikring

Hans unike kompetanse har også ført til enda en kunde på forsikring i høst, men denne gangen i Trondheim. 

For da en partner i Trondheim ikke følte seg godt nok rustet til å ta på seg en forsikringskunde, benyttet man sjansen til å ta kontakt med Alexander. 

- Partneren i Trondheim deltok på BDO sin interne bank- og finansdag, hvor jeg var foreleser. Ettersom vi fikk kontakt der, visste han at jeg satt på spesialkompetanse på forsikring, og spilte meg inn som revisor. To dager senere ble det inngått avtale om kontrakt, sier Alexander. 

Han trekker frem at dette er en god grunn til å faktisk vise andre i selskapet hvilken kompetanse man sitter på. 

- Mitt hovedbudskap er at man må si fra om hva man kan. For om du sitter på bransjekompetanse, så mener jeg at du ofte kan få til det du vil, sier Alexander.

Med en stadig voksende portefølje med forsikringskunder, jobber han nå også med å øke kompetansen til andre kollegaer i Innlandet.

- Ved å lære opp flere her og få flere som sitter på denne bransjekompetansen, så blir det også store muligheter for å få inn flere kunder, sier Alexander.