Kurs i praktisk styrearbeid

Kurs i praktisk styrearbeid

De nye kravene til kjønnssammensetningen i aksjeselskap gjør at flere selskap trenger nye styremedlemmer. Vi holder et kurs som passer både for helt nye og noe mer erfarne styremedlemmer.

Styreverv er et personlig verv. Det er et stadig økende søkelys på styremedlemmenes plikter og ansvar. Vi ser samtidig at styremedlemmer i varierende grad er godt nok kjent med ansvaret og risikoen det innebærer å påta seg et styreverv. 

Vi inviterer til seminar i praktisk styrearbeid! 

Kurset passer både for helt nye og noe mer erfarne styremedlemmer.

Kurset vil blant annet gjennomgå: 

 • Organisering av styret og styrets arbeid    
  • Forholdet til daglig leder og eier 
  • Krav til sammensetning og kompetanse
  • Regler for avholdelse av møter, styrets beslutninger og krav til protokollførsel
  • Habilitet og konfidensialitet
 • Styrets ansvar og oppgaver
  • Styrets ansvar for etablering av rutiner og systemer
  • Datasikkerhet og annen kritisk infrastruktur
  • Styrets rolle som selskapets arbeidsgiver (for alle ansatte/daglig leder)
  • Styrets ansvar for rapportering
 • Erstatningsansvar/sanksjoner
  • Oppdatering på ansvarssaker
  • Ansvar for medkontrahenter
  • Skatter og avgifter
  • Andre typer sanksjoner
  • Hvordan unngå ansvar?
 • Nye regler om krav til kjønnsrepresentasjon i selskaper

Kurset varer i 3 timer (9-12). 

Deltakeravgiften er kr 2 000 eks mva. 

Vi holder kurs følgende steder/dager

Klikk på linkene for mer informasjon og påmelding: 

SANDVIKA 29. april
https://www.bdo.no/nb-no/seminarer/20240429sdv

DRAMMEN 30. april
kansellert

OSLO 6. mai
https://www.bdo.no/nb-no/seminarer/20240506osl

LILLESTRØM 7. mai
https://www.bdo.no/nb-no/seminarer/20240507lst

SANDEFJORD 8. mai
https://www.bdo.no/nb-no/seminarer/20240508ves