NRK velger BDO

NRK velger BDO

Med et godt samarbeid og et team som har klart å løfte NRK faglig, falt valget nok en gang på BDO da NRK skulle velge revisor.

F.v. partner i BDO Terje Tvedt og økonomi- og finansdirektør i NRK Andreas Norvik.

For de fleste nordmenn, sitter NRK dypt i den kulturelle ryggmargen. Til tross for at seerantallet på lineær-TV fortsatt er nedadgående, har NRK klart å beholde en viktig posisjon ved å følge teknologiutviklingen.

– Å være i mediebransjen med betydelig konvergens og rask utvikling i teknologi, plattformer/medier og medievaner, betyr at vi trenger bred forståelse og kompetanse fra en revisor, sier økonomi- og finansdirektør i NRK, Andreas Norvik.

Dette trekker han frem at BDO har klart å levere over flere år, med et godt team der partner i BDO, Terje Tvedt, står i spissen. 

– Samarbeidet har vært bra. Vi har satt spesielt stor pris på at BDO har klart å levere samme kjerneteam i hele perioden. Det har bidratt til å løfte oss faglig, sier økonomi- og finansdirektør i NRK, Andreas Norvik. 


En god samarbeidspartner

NRK er et aksjeselskap, som dermed blant annet må følge aksjeloven og regnskapsloven. 

– Det at vi i tillegg er offentlig eid, er en tilleggsdimensjon, med spesielle regler for anskaffelser og andre ting, sier Norvik. 

I 2021 ble det kjent at NRK skal flytte fra Marienlyst til nye lokaler på Ensjø i 2027/2028. 

– I forbindelse med flytting og byggeprosjekter de neste årene, medfører det store investeringer og nye fagområder som må følges, sier økonomi- og finansdirektøren. 

Han er ikke i tvil om at BDO vil fortsette å være en god samarbeidspartner, og er derfor glad for at det under generalforsamlingen tidligere denne uken ble kjent at BDO fortsetter som revisor. 

– Det var en konkurranse og BDO hadde et godt tilbud målt på tildelingskriteriene. God og bred kompetanse på alt NRK trenger, til en akseptabel pris, sier Norvik. 


Har utfordret NRK

Partner i BDO, Terje Tvedt trekker også frem at det har vært et godt samarbeid med NRK de siste årene. 

– Vi har fulgt opp NRK godt gjennom perioden, men også vært opptatt av å utfordre dem litt, noe som har bidratt til å heve kvaliteten, sier Tvedt.

Han forteller at NRK er en spennende kunde å jobbe med, ettersom det skjer mye i selskapet. 

– For oss har det vært viktig å kunne levere en helhetlig tjeneste og bistå der det har vært nødvendig, sier Tvedt. 

BDO har kunnet hjelpe NRK med både skatt og avgift, og Tvedt påpeker at det er et morsomt oppdrag. 

– At NRK nok en gang velger oss, er en tillitserklæring, som viser at de er fornøyde, også med at vi utfordrer dem. Og så er det jo ingen tvil om at dette er en spennende bedrift å jobbe med for vår del også, avslutter Tvedt.