Oslo kommune valgte BDO

Oslo kommune valgte BDO

BDO skal drifte Oslo kommunes eksterne varslingsmottak. Som del av kommunens sentrale varslingsordning, vil BDO være ansvarlig for mottak av varsler fra ansatte, leverandører og kommunens innbyggere og brukere.

Marius Fein, direktør i Consulting i BDO.

- Oslo kommune er en spennende kunde som vi gleder oss å jobbe mer med, sier Marius Fein, direktør i Consulting i BDO. 

Varslingskanalen skal behandle varsler om kritikkverdige forhold, definert i arbeidsmiljøloven som forhold som er i strid med rettsregler eller etiske retningslinjer og normer. Eksempler kan være fare for liv og helse, korrupsjon og økonomisk kriminalitet eller brudd på personvernlovgivningen. 

- BDO er en erfaren leverandør av varslingstjenester, og vi stiller med solid kompetanse for på en god måte å forvalte tilliten Oslo kommune viser oss ved å gi oss denne oppgaven, sier Fein. 

BDO fikk oppdraget etter en åpen konkurranse hvor fem leverandører var invitert med. 

Flere kanaler for varsling

Varslingsordningen gir alle ansatte, leverandører og kommunens innbyggere en kanal for å varsle om kritikkverdige forhold i Oslo kommune. Det er flere måter å varsle på, blant annet via BDOs varslingstelefon, elektronisk varslingsskjema, brev eller personlig oppmøte hos BDO. Alle henvendelser blir behandlet ut fra strenge krav til personvern, informasjonssikkerhet og anonymitet. Varsleren velger selv om hen vil være anonym. 

- Våre tekniske løsninger er utviklet spesielt med tanke på å ivareta varsleren og opplysningene på en best mulig måte, uansett om varselet er anonymt, delvis anonymt eller åpent, forklarer Fein. 

Avtalen trådte i kraft i oktober 2023.