Sikter mot milliarden

Sikter mot milliarden

BDO Business Services har fått 2 000 nye kunder i 2023, og har hatt en omsetningsvekst på 20 prosent. Nå passerer de snart milliarden i omsetning.

Andreas Ystgaard Tjemsland, leder for BDO Business Services

– At så mange nye kunder finner veien til oss, er en bekreftelse på at kundene våre verdsetter vårt helhetlige tilbud, og det viser at vi har tillit i markedet, sier Andreas Ystgaard Tjemsland, leder for BDO Business Services. 

Business Services er et tjenesteområde i BDO Norge som tilbyr blant annet regnskapstjenester, forretningsutvikling og effektivisering av økonomifunksjonen.

Blant de nye kundene i 2023, finner vi anerkjente navn som Tine, Schibsted Nordic Marketplace, Adam og Eva, Boost AI og Kabal AS, noe som vitner om BDO Business Services’ brede appell i markedet.

Bistår kundene med komplekse behov

BDO Business Services ser en økende etterspørsel etter mer komplekse og sammensatte tjenester. 

– Våre kunder har stadig mer komplekse behov, og vår evne til å tilby en omfattende tjenesteportefølje fra digitale løsninger til vår globale leveransemodell er mer relevant enn noen gang. Vi legger stor vekt på skreddersydde løsninger, slik at hver kunde får nøyaktig det de trenger, forklarer Ystgaard Tjemsland.

Han legger til at BDO er en global aktør.

– Det gjør at det blir sømløst for kunder som har internasjonal virksomhet. Lokasjon spiller ingen rolle, det er et klart konkurransefortrinn, sier Tjemsland.

Milliarden i løpet av 2024

BDO Business Services ser lyst på 2024, og de kommende årene. Omsetningen har mer enn tredoblet seg de siste fem årene, fra rundt 300 millioner kroner i 2017 til nærmere 1 milliard kroner i 2023. 

– Vår vekst har primært vært organisk. Selv om vi har gjort noen strategiske oppkjøp, har disse vært fokusert på å styrke vår kompetanse og lokale tilstedeværelse, sier Tjemsland.

Han ser på 2024 med stor optimisme, og føler seg trygg på at dette er året milliarden nås:

– Vi har rigget for vekst. Jeg er trygg på at vi vil oppleve videre vekst i 2024, og det er ekstra gøy om vi når en så stor milepæl som det en milliard i omsetning er.